Wat is Agile? Achtergrond en praktijk

Wat is Agile? Agile is een methode om slimmer te werken. Met Agile ben je beter in staat om in te spelen op veranderingen. Als je werkt volgens Agile, dan staat de wens van de klant centraal en niet het vooraf bedachte plan. Tijdens het ontwikkelen van een product bedenk je waarschijnlijk iets dat nog beter aan de wensen van de klant voldoet. Dan wijk je dus af van het vooraf bedachte plan.

Een bekend voorbeeld is de post-it. De bedenker van de post-it moest een supersterke lijm ontwikkelen. Dat is niet gelukt, maar de post-it vervult wel een behoefte van de klant. Dit is dus een goed voorbeeld van een iteratief ontwikkelen en denken vanuit de wensen van de klant. Daarbij staat niet het vooraf bedachte plan centraal, maar de wens van de klant. Bij Agile wordt er dan ook minder vergaderd en minder plannen geschreven en er wordt meer gewerkt aan het ontwikkelen van producten.

De belangrijkste principes

Agile is dus een manier om slimmer te werken. Binnen Agile zijn er verschillende methoden waarvan Scrum de bekendste is. Andere bekende methoden zijn RAD, Crystal, DSDM, Agile AUP, XP en FDD. Er zijn vier principes die je terug vindt in alle methoden. Deze principes staan bekend als het Agile Manifesto:

  1. Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen;
  2. Werkende producten boven allesomvattende documentatie;
  3. Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen;
  4. Inspelen op verandering boven het volgen van een plan.
Agile waarden en principes

Agile methode

De gemengde deler van deze methoden is kort gezegd dat deze methoden zijn gericht op iteratief werken en continu verbeteren. In een traditioneel project doorloop je verschillende stappen die je van tevoren bedacht hebt. Je kan dan alleen stappen vooruit zetten, maar niet achteruit. Dit kan problematisch zijn als je er achter komt dat een onderdeel toch niet goed functioneert. Bij Agile methoden heb je dit probleem niet, omdat er altijd iteratief gewerkt wordt: alle onderdelen worden getest en continu verbeterd.

Lees meer over dit onderwerp in onderstaand artikel:

Agile werken

Wat is Agile werken? Een goede definitie is “het samenbrengen van mensen is gefaciliteerd om op de meeste geschikte en effectieve manier waarde te creëren voor een klant die daar dan daadwerkelijk iets aan heeft”. We zien in deze definitie verschillende principes terugkomen uit het Agile Manifesto. Ten eerste is de klantwaarde leidend. Ten tweede moeten de medewerkers snel kunnen schakelen als de ingeslagen weg niet voldoet aan de wensen van de klant.

In de praktijk betekent Agile werken dat je met een multidisciplinair team werkt aan een concreet doel. Er is geen concreet plan om tot het doel te komen, maar de teamleden hebben wel een gemeenschappelijk beeld van het doel dat bereikt moet worden. Een manier om er voor te zorgen dat het doel helder is, is om te werken met user stories. Een user story maakt duidelijk welke klantbehoefte wordt vervuld als het product werkend is.

Agile werken

Bij traditionele manieren van werken wordt van tevoren een plan bedacht en dan wordt het plan uitgevoerd. Bij Agile werken worden verschillende zaken uitgeprobeerd en getest. Het team kijkt dan welk test-product het beste voldoet aan de wensen van de klant. Het motto is dus: ‘ga lekker aan de slag en probeer het maar eens uit’.

In onderstaand artikel vind je meer informatie over Agile werken. Ook vind je in het artikel veelgebruikte modellen die Agile werken faciliteren (inclusief een template voor een goede user story).

Heb jij de goede mindset?

Agile werken is makkelijker gezegd dan gedaan. Het helpt als je de goede mindset hebt. Dat begint er mee dat je accepteert dat er altijd een nog betere manier is. Het product dat jij vandaag oplevert, heeft over een maand misschien een kleine aanpassing nodig. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de klant in de praktijk toch nog een functie mist. Het product dat jij opgeleverd hebt, is dus niet in beton gegoten. Het accepteren daarvan, is de basis van continu verbeteren.

Een ander belangrijk onderdeel van de Agile mindset is het accepteren van veranderingen en aanpassingen. Als je er achter komt dat iets niet werkt, dan zal je het op een andere manier moeten doen. Je werkt zonder vooraf opgesteld plan en probeert verschillende dingen uit. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het gevolg hiervan is namelijk dat je niet altijd van tevoren weet waar je die dag aan gaat werken. Sommige mensen vinden dat heel fijn. Anderen kunnen daar minder goed mee om gaan en ervaren dit als een groot nadeel van Agile werken.

Agile mindset

Als jouw organisatie overschakelt van traditioneel werken naar Agile werken, dan is het verkrijgen van de juiste mindset de grootste uitdaging. Pas als het personeel de juiste mindset heeft, kan er optimaal gewerkt worden volgens de nieuwe methode. Dit is een geleidelijk proces dat niet van de ene op de andere dag gaat. Belangrijk hierbij is dat het personeel begeleid wordt door een goede Agile coach. Het is namelijk veel makkelijker om iets in één keer goed te leren dan om op een later moment verkeerde gewoonten af te leren.

Agile management

Een Agile manager stelt zijn team in staat om Agile te werken. Dat gebeurt op verschillende manieren. Een belangrijke taak is om het team te coachen in de nieuwe manier van werken. Zo let de manager er op dat er geen onnodige vergaderingen belegd worden of onnodige documenten/plannen geproduceerd worden. Binnen Agile werken zijn er vaste momenten voor overleggen en afstemmen; het zou niet nodig moeten zijn om daarnaast nog extra te vergaderen. Deze coachende rol wordt binnen de Scrum methode vervuld door de Scrum Master.

Een ander belangrijk aandachtspunt van de Agile manager is de focus op resultaat. Bij veel organisaties is er geen gebrek aan het opstarten van projecten. Het afmaken van projecten is iets wat mensen minder graag doen. Een goede manager let er op dat het afgesproken resultaat ook daadwerkelijk opgeleverd wordt. Ook stelt de Agile manager de doelen waar het team aan werkt. Binnen de Scrum methode wordt deze rol vervuld door de Product Owner.

Bij traditioneel management vertelt de manager zijn personeel wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen. Dat is niet het geval bij Agile Management. De manager stelt dan doelen waar het team aan werkt. Het team is vrij om te bepalen hoe het doel gerealiseerd wordt. Ze kunnen dus verschillende dingen uitproberen. Dit kan erg fijn werken voor zowel het team als de manager: het team heeft meer vrijheid en de manager hoeft niet alles zelf uit te denken. De manager moet alleen wel kunnen loslaten dat hij/zij niet meer het team bij elke stap vertelt wat ze moeten doen.

Lees in onderstaand artikel nog meer verschillen tussen Agile Management en traditioneel management:

Agile implementatie

Overschakelen van een traditionele manier van werken naar Agile werken is niet gemakkelijk. Allereerst zal je het personeel moeten overtuigen dat de nieuwe manier van werken een betere manier is. Dat kan al weerstand opwekken, want “we leveren toch goed werk?” Met andere woorden, de introductie van Agile kan voor werknemers voelen als kritiek. Om deze weerstand te overwinnen, moet je duidelijk maken dat er momenteel goed werk geleverd wordt, maar dat het nóg beter kan. Agile is een bewezen methode en is dus niet een hype of iets dergelijks.

Als het personeel accepteert dat er een slimmere manier van werken is, dan heb je de eerste stap gehad. De volgende stap is dan het aanleren van deze slimmeren manier van werken. Hiervoor is het belangrijk dat je gebruik maakt van een Agile coach die bekend is met alle ins en outs. Als je zonder coach aan de slag gaat dan bestaat het risico dat het personeel verkeerde dingen aanleert of de veranderingen niet accepteert.

De laatste stap van de Agile implementatie is het volhouden. Als het even tegen zit, bestaat de neiging om terug te vallen in oude gewoonten. Dit is een hele logische en natuurlijke houding, maar dit is funest voor de Agile implementatie. Dat betekent dus dat er alleen Agile gewerkt wordt als het uitkomt. Als het even tegenzit, wordt er weer gewerkt op de oude manier. In onderstaande afbeelding zie je nog een aantal signalen dat de implementatie mislukt is. Lees het artikel voor alle signalen.

Agile Scrum implementatie mislukt

Wat is de link met Lean?

Lean en Agile zijn allebei methodes om slimmer te werken. Als je al bekend bent met Lean dan zal je wellicht enkele van bovenstaande principes herkend hebben. Ook bij Lean staat de klant centraal en ook continu verbeteren speelt een belangrijke rol bij Lean. Door deze overeenkomsten zijn Lean en Agile uitstekend te combineren.

Er zijn wel enkele verschillen tussen beide methoden. Lean is ontstaan vanuit productieprocessen en legt daarom meer nadruk op zaken als Value Stream Maps (VSMs). Agile is ontstaan vanuit de IT wereld, een wereld die zich uitstekend leent voor het testen en uitproberen van producten. Ondanks de accentverschillen, zijn er veel overeenkomsten. Beide methoden zijn bewezen effectief en hebben al veel organisaties geholpen om een hogere klanttevredenheid te realiseren tegen lagere kosten.

Als je meer wilt weten over Lean en Agile, dan kan ik onderstaande artikelen aanraden:

Agile cursus

Ben jij ook klaar om slimmer te werken? Om minder te vergaderen en meer te produceren? En om een hogere klanttevredenheid te realiseren tegen lagere kosten?

5ST3PS verzorgt opleidingen tot Scrum Master en Product Owner. Onze cursussen hebben al veel professionals geholpen om een officieel, internationaal erkend certificaat te behalen. Meer informatie is beschikbaar via onderstaande links. Ook kan je een brochure aanvragen of een vraag stellen via de chat.

Scrum Master