Search
Close this search box.

Little’s Law

Het geheim achter efficiëntere procesverbetering: Little’s Law onthuld

In dit artikel lees je meer over Little’s law. Procesverbetering speelt een cruciale rol bij het nastreven van efficiëntie en productiviteit in organisaties. Als Lean Green Belt en Lean Black Belt verbeter je processen met de principes van Lean Management. Als Lean Six Sigma Green Belt en Lean Six Sigma Black Belt verbeter je processen met de principes van zowel Lean Management als Six Sigma. Beide methoden hebben gemeenschappelijk dat je slimmer werkt en niet harder. Meer lezen over welke opleiding bij jou past doe je HIER.

Het begrijpen van de wiskundige principes die ten grondslag liggen aan procesprestaties is van vitaal belang om knelpunten te identificeren en effectieve verbeteringen te implementeren. Met een eenvoudige formule beschrijf je de relatie tussen doorstroomtijd, doorstroomsnelheid en werkvoorraad. Dit is een waardevol principe voor procesverbetering. In dit artikel duiken we dieper in op Little’s Law en onderzoeken we de praktische toepassing ervan in het verbeteren van bedrijfsprocessen.

Wat houdt de wetmatigheid in?

Little’s Law, vernoemd naar John D.C. Little, een Amerikaanse wetenschapper, omvat een fundamentele wiskundige formule die als volgt luidt:

W = λ * T

Hierbij staat:

  • W voor werkvoorraad (ook wel werk in uitvoering genoemd),
  • λ voor de gemiddelde doorstroomsnelheid (ook wel de aankomstsnelheid van taken genoemd), en
  • T voor de gemiddelde doorstroomtijd.

Met andere woorden, deze Wet van Little leert ons dat de werkvoorraad in een proces gelijk is aan de gemiddelde doorstroomsnelheid vermenigvuldigd met de gemiddelde doorstroomtijd. Deze eenvoudige formule heeft bredere implicaties en biedt waardevolle inzichten bij het analyseren en verbeteren van bedrijfsprocessen.

Praktische toepassing in procesverbetering met Little’s law:

  1. Identificeren van knelpunten: deze wetmatigheid kan worden gebruikt om knelpunten in een proces te identificeren. Wanneer de werkvoorraad hoog is, terwijl de doorstroomsnelheid constant blijft, kan dit erop wijzen dat er zich ergens in het proces een knelpunt voordoet. Door dit knelpunt te lokaliseren en aan te pakken, kan de doorstroomsnelheid worden verhoogd en de werkvoorraad worden verminderd.
  2. Voorspellen van doorstroomtijd: Door het meten van de werkvoorraad en de doorstroomsnelheid kun je met Little’s Law de gemiddelde doorstroomtijd voorspellen. Dit is met name nuttig bij het plannen van projecten en het stellen van realistische deadlines. Door de doorstroomsnelheid te verhogen of de werkvoorraad te verminderen, kan de doorstroomtijd worden verkort.
  3. Optimaliseren van processen: door inzicht in de relatie tussen doorstroomsnelheid, werkvoorraad en doorstroomtijd kun je procesverbeteringen gerichter aanpakken. Door verspillingen te identificeren en te elimineren, processen te stroomlijnen en de doorstroomsnelheid te verbeteren, kan de werkvoorraad worden geoptimaliseerd. Dit leidt tot kortere doorlooptijden, hogere efficiëntie en betere klanttevredenheid.

Conclusie

Little’s Law is een waardevol concept dat inzicht biedt in de prestaties van bedrijfsprocessen. Door deze wiskundige formule toe te passen, kunnen organisaties knelpunten identificeren, doorstroomtijden voorspellen en processen optimaliseren. Door gebruik te maken van deze wet heb je een instrument voor analyse en verbetering, kunnen bedrijven streven naar een efficiëntere en productievere werkomgeving, wat uiteindelijk leidt tot betere resultaten en concurrentievoordeel.
doorstroomsnelheid te verbeteren, kan de werkvoorraad worden geoptimaliseerd. Dit leidt tot kortere doorlooptijden, hogere efficiëntie en betere klanttevredenheid.

In de opleidingen van 5ST3PS leer je hoe je zelf knelpunten in processen opspoort en wegneemt. Met als gevolg minder of geen werkvoorraden en een constante procesflow. De opleidingen zijn zowel klassikaal als in een voordelige elearning te volgen.

Latest Post

At 5ST3PS we have one foot in science and one foot in practice. This enables us to combine the knowledge of both worlds and use it in our courses. On this page we share some papers to share our scientific knowledge.

Voor meer informatie lees meer in onze kennisbank

Brochure downloaden

Brochure downloaden