Code of Conduct

Hier vind u de gedragscode welke gaat over ons als opleider. Deze gedragscode geeft richting aan het handelen van werknemers en associates van 5ST3PS. Wij onderschrijven de NRTO gedragscode. De engelse versie is hier te vinden.

De gedragscode bestaat uit vijf beginselen. Deze staan hieronder.

  1. Zorgvuldigheidsbeginsel

  2. Rechtszekerheidsbeginsel

  3. Redelijkheidsbeginsel

  4. Betrouwbaarheidsbeginsel

  5. Kenbaarheidsbeginsel