Lean Management

Wat is Lean management? Lean betekent letterlijk vertaald mager en staat symbool voor een organisatie waar je alles wat niet direct waarde toevoegt voor de klant minimaliseert. In processen ontstaan vanzelf verspillingen. Die verspillingen kunnen zichtbaar en niet zichtbaar zijn.

In de Lean opleidingen van 5ST3PS leer je om verspillingen in kaart te brengen, deze weg te nemen en processen opnieuw in te richten. Met als resultaat beter, goedkoper, sneller en makkelijker werken. De bedoeling van Lean is slimmer werken en niet harder.

In de Lean Green Belt en Lean Black Belt leer je om na het weghalen van alle verspillingen een structuur neer te zetten om de nieuwe niveaus vast te houden. 5ST3PS heeft de hoogst gewaardeerde opleidingen voor zowel de Lean Green Belt als de Lean Black Belt (gemiddelde opleidersscore 9,8 op basis van 327 ervaringen)

  • Voordelig (online) Lean Six Sigma opleidingen volgen
  • Uitstekend opgeleid personeel
  • Binnen 5st3ps is veel kennis over Lean Management aanwezig dat je kan inzetten voor jouw organisatie
Online inschrijven

Wat is Lean Management?

In processen en organisaties ontstaan vanzelf verspillingen. Het is net als met een tuin. Als je eenmalig het onderhoud hebt gedaan, dan krijg je toch weer onkruid, blaadjes en noem maar op. Hoe onstaan dan verspillingen? Dat kan zijn omdat mensen allemaal hun eigen beste manier hebben, waardoor de optelsom is dat iedereen het op zijn eigen manier doet. De klant voelt en ervaart dat. Want de ene medewerker doet het zus en de volgende medewerker doet het zo.

Behalve dat mensen verspillingen introduceren, veroorzaken organisaties zelf door hoe ze zaken organiseren verspillingen. Vaak met de beste bedoelingen, maar het resultaat is uiteindelijk wel verspilling. Uitspraken zoals ‘zo doen we het al jaren’ of ‘zo werken we nu eenmaal’ zijn symptoom voor een systeem wat verspillingen faciliteert.

Lean Management is erop gericht om deze verspillingen weg te halen. Zowel projectmatig in een Lean project of een Kaizen. Verder moeten verspillingen doorlopend gemonitord worden en weggehaald. Continu Verbeteren is het doorlopend monitoren en weghalen van verspillingen.

Lean werd als eerst genoemd door John Krafcik in zijn baanbrekende artikel Triumph of the Lean Production System. Dit artikel was de basis voor The Machine that Changed the World en Lean Thinking die worden beschouwd als de beste boeken over Lean management.

Lean management staat voor wendbare processen. Agile Management en Lean Management worden vaak samen genoemd. Lean Management staat voor processen en wat men doet zichtbaar maken. Door te werken met kleuren, alles open te hebben en de werkvoorraad voor iedereen zichtbaar, is duidelijk wie wat doet en hoe. Dit is de kern van Visual Management.

Als je een Lean opleiding doet, leer je hoe je de waarde inzichtelijk maakt door Value Stream Mapping afgekort VSM. Value Stream Mapping is een techniek waardoor je de waardestroom in kaart brengt om vervolgens te bepalen welke verspillingen er zijn om het proces opnieuw in te richten. Tegen lagere kosten, snellere doorlooptijden, betere kwaliteit en vooral makkelijker voor de mensen.

Lean management gaat over slimmer werken en niet harder. Voor Lean is een andere mindset nodig en het change management in business gaat erover hoe je oude patronen vervangt door nieuwe. De 5S methode zorgt ervoor dat je de discipline na veranderen vasthoudt.

De basisprincipes van Lean Management

In het volgens velen beste boek over Lean Management Lean Thinking, worden 5 principes gegeven voor Lean Management. Deze 5 principes worden beschouwd als de basisprincipes van Lean management. Door in processen en organisaties deze vijf principes toe te passen, krijg je organisaties die beter op de klant kunnen inspelen en tijd overhouden om na te denken hoe er nog meer waarde gecreëerd kan worden.

Deze 5 principes zijn: waarde, waardestroom, flow, pull, perfectie, afgekort WWFPP

Taiichi Ohno, founding father voor het Toyota Productie Systeem zei: ‘mensen komen naar Toyota om te denken’. Verder was zijn vergelijking van de schildpad en de haas een voorbeeld voor het slimmer werken in plaats van harder. Bij 5ST3PS hebben we de 5 principes vertaald naar de 5ST3PS to lean om in korte tijd processen beter, goedkoper, sneller en beter te maken.

Principe 1: Waarde

Waarde gaat over de vraag wat waarde is voor de klant of afnemer van een output. Elk proces kent een output en deze output heeft een waarde voor de ontvanger. Deze afner of klant kan zowel intern als extern zijn. Als iemand iets ontvangt wat geen waarde heeft, dan is dat een verspilling.

Principe 2: Waardestroom

Waardestroom gaat over alle handelingen die nodig zijn om van inputs door waardecreatie de output te maken die voor de afnemer waarde heeft. Alle handelingen zijn gericht op transformatie zodat door de waardestroom waarde wordt toegevoegd aan alle inputs. Behalve waarde voor de eindklant, worden ook handelingen gedaan die geen waarde toevoegen, maar misschien wel noodzakelijk zijn.

Principe 3: Flow

Flow gaat over het afstemmen en balanceren van alle handelingen waarbij de verspillingen geminimaliseerd zijn. Dan hebben we het over de 3 MU Muri Muda Mura. Lees meer over muda mura en muri.

Principe 4: Pull

Pull gaat erover dat het proces in beweging komt zodra er een voorliggende vraag is. Het tegenovergesteld van Pull is Push en dan wordt de klantvraag door het proces heen geduwd. Als er dan meerdere vragen komen, krijg je vanzelf een bottleneck. De bottleneck is de schakel die uiteindelijk het tempo bepaalt. Door Pull stem je de vraag op de beschikbare capaciteit af.

Principe 5: Perfectie

Perfectie gaat erover dat je het proces na verbeteren op peil houdt. Dus niet dat je terugvalt. Lean Daily Management en Continu Verbeteren zijn onderdeel van de vaardigheden om ervoor te zorgen dat je niet terugvalt naar het niveau voor verbeteren.

Wat levert Lean management op voor jouw organisatie?

Lean management is te beschouwen als een dieet. Processen worden afgeslankt waardoor mensen weer de tijd hebben om het werk wat ze nu laten liggen af te maken. Organisaties die niet Lean zijn georganiseerd leven vaak bij de dag. Incidenten, inkomende spoedjes en moetjes, escalaties, issues een werkdag is zo gevuld. Veel mensen zitten op een positie dat ze na de officiële werktijd nog doorgaan met het afwerken van alle issues en problemen. Wat we hier zien zijn symptomen van zogenaamde niet gesynchroniseerde processen waar verspillingen in zitten.

Maar hoe verschilt Lean management dan van traditionele methoden?

Vanuit Lean management kijken we in het bovenstaande voorbeeld naar een reactieve organisatie die vooral op symptomen reageert. Lean management kijkt naar de dieper liggende grondoorzaken in plaats van gelijk op de symptomen te reageren en daarop maatregelen te nemen. Omdat het onderliggende proces niet goed is, neem je in een traditionele aanpak een symptoom weg, terwijl ergens anders weer een probleem opduikt. En zo blijf je bezig. Lean management is een continu proces. Net zoals bij een dieet moet je na afslanken de patronen veranderen die tot de gewichtstoename hebben geleid.

Door de 5 principes en de technieken uit de Lean toolbox, worden processen net anders ingericht waardoor je pro-actief bent in plaats van reactief. Een stelregel voor Lean zou kunnen zijn: ‘voorkom de fout voordat je hem maakt’ en ‘elimineer de verspilling voordat het een verspilling wordt’ .

Een Lean organisatie is een organisatie in rust. Iedereen kan zich focussen op wat belangrijk is in plaats van brandjes te blussen. Ook belangrijk, maar een beetje zonde van de tijd als je het anders kunt organiseren, namelijk met Lean management.

Bij 5ST3PS hebben we de Lean Green Belt en de Lean Black Belt zowel als klassikale opleiding en als elearning. De Lean management elearning opleidingen van 5ST3PS worden uitstekend gewaardeerd. De Lean Green Belt kijkt vooral naar het proces en de betrokken afdelingen. De Lean Black Belt leert daarbovenop om op ketenniveau en de verschillende processen daarin te kijken. De Lean Green Belt is de specialist voor enkelvoudige problemen en de Lean Green Belt is de specialist voor meervoudige problemen. Lees meer over het verschil tussen de Lean Green Belt en Lean Black Belt opleiding.

Ontdek Lean management bij 5st3ps

Uitleg over het plan van aanpak van 5st3ps om de bezoeker kennis over Lean Management bij te brengen. Denk hierbij ook aan de manier van les geven van 5st3ps dat onderscheidend is ten opzichte van concurrenten (partijen waar je ook Lean Management leert toepassen)

Lean management zoals we het in het Westen kennen is ondertussen al meer dan 30 jaar oud. Toch is Lean en Lean Six Sigma voor de meeste organisaties nieuw in de toepassing. Veel organisaties weten wel wat het is, maar worstelen ermee hoe je de traditionele patronen vervangt door nieuwe patronen, zonder dat de organisatie in de stress raakt. Het change management vanuit het Toyota Productie Systeem werkt uitstekend in Japan, alleen voor de beroepspraktijk zul je in het Westen andere accenten moeten leggen.

Bij 5ST3PS hebben we de koppeling met wetenschappelijk onderzoek. Onze Master Black Belt Willem Salentijn geeft als onderzoeker samen met VU University en Heriot-Watt University leiding aan een longitudinaal onderzoek naar de factoren in Lean die in het Westen succes voorspellen. Deze inzichten passen we in onze opleidingen toe. Er zijn veel boeken over Lean, maar vooral vanuit de populaire management literatuur geschreven door consultants. 5ST3PS is het enige lean magement instituut dat wetenschappelijk onderzoek financiert. Hiermee lopen we voorop ten opzichte van de rest in de markt.

Contact opnemen met 5st3ps

Neem bij vragen gerust contact op. Kom in contact via het chatvenster of maak gebruik van ons online contactformulier.

Contact opnemen