Alle blogs

Continuous Improvement Manager

By 7 november 2023Geen Reacties
Continuous Improvement Manager

Wat doet een Continuous Improvement Manager?

Olivia door Olivia, Black Belt bij 5ST3PS

Een vraag die we bij 5ST3PS regelmatig krijgen is Wat doet een Continuous Improvement Manager? En wat voor opleiding adviseer je zo’n rol ambieert. Graag wil ik je meer vertellen over wat je moet weten.

Traditionele Kwaliteitsfuncties

Een grondlegger van het kwaliteitsdenken vandaag de dag is Joseph Juran. In zijn bouwwerk voor kwaliteit heb je drie complementaire functies, namelijk Quality Planning (QP), Quality Control (QC) en Quality Improvement (QI). Verder zul je ongetwijfeld gehoord hebben over Quality Assurance (QA). Quality Assurance (QA), Quality Planning (QP), Quality Control (QC), en Quality Improvement (QI) zijn allemaal onderdelen van het overkoepelende kwaliteitsmanagementsysteem binnen een organisatie. Ze zijn onderling gerelateerd en ondersteunen elkaar om ervoor te zorgen dat een product of dienst voldoet aan de gestelde kwaliteitsstandaarden en de verwachtingen van de klant.

Daarom vind je in organisaties die zijn georiënteerd op TQM deze rollen terug. Total Quality Management (TQM) is een holistische benadering van lange termijn succes door klanttevredenheid en integreert alle leden van een organisatie in het verbeteren van processen, producten, diensten en de cultuur waarin ze werken. De vier componenten, QA, QP, QC en QI zijn eigenlijk ingebed in het TQM-raamwerk en zijn essentieel voor de uitvoering ervan. Rollen die je dan ook tegenkomt zijn met deze 4 componenten gerelateerd. De rol van Quality Improvement (QI) manager lijkt nog het meeste op die van de Continuous Improvement Manager. Maar net niet helemaal.

Toyota Productie Systeem

Het Toyota Productie Systeem (TPS) zorgde voor een andere benadering van kwaliteit. Namelijk dat je dit niet belegt in een staffunctie, maar op de Gemba zelf. Alleen moet je de mensen daar dan wel in trainen, coachen en begeleiden. Een rol die je dan ook tegenkomt is die van de Lean Coach of de Lean Sensei. In deze rol coach je en train je hetzij management hetzij de werkvloer. Sleutelbegrippen zijn Kaizen, Kata training en de Gemba. Coachen is een vak apart en je moet dan als je in deze rol zit ook de didactische en coachings vaardigheden hebben. Een Lean Coach of een Lean Sensei komen respectievelijk het beste overeen met de Lean Green Belt en de Lean Black Belt van 5ST3PS.

Als Lean Green Belt leer je hoe je jouw collega’s of andere betrokkenen effectief coacht op de Lean manier van werken. Als Lean Black Belt bij 5ST3PS leer je dit ook. Verder leer je om zogenaamde meervoudige of organisatie problemen op te lossen en management te coachen in de Lean Transformatie. 

Verder lezen over Kaizen kun je HIER

Meer lezen over de Gemba walk kun je HIER

En een interessant artikel over KATA coaching vind je HIER

De Belten structuur

Met de introductie van Six Sigma werd niet alleen een gestructureerde probleem oplossende methode geïntroduceerd waarbij je de kracht van data gebruikt. Ook maakten we kennis met de Belten structuur gebaseerd op vechtsporten. De Belten structuur en de structurele aanpak die we kennen als de DMAIC zijn groot geworden bij GE onder leiding van Jack Welch.

De Belten zijn gekoppeld aan kleuren en de kleuren die Internationaal erkend zijn, zijn Wit, Geel, Groen en Zwart. Respectievelijk voor de White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt en Master Black Belt.

Je komt ook nog wel andere kleuren tegen op Internet. Zoals de Blue Belt, de Purple Belt en de Orange Belt. De laatste komt zelfs in Nederland zo vaak voor dat je bijna zou denken dat het een erkende certificering is. Alleen dat is het dus niet.

Welke Belten heb je?

White Belt is een awareness training. En na het volgen ben je in ieder geval bekend met wat Lean of Six Sigma of de combinatie Lean Six Sigma betekenen. Een Yellow Belt kan al wat meer. Een Yellow Belt zal je niet zo snel tegenkomen als een functie. Dit is namelijk een kwalificatie van iemand die kan ondersteunen in projecten. En dan vooral de implementatie op de eigen afdeling.

Een Green Belt is traditioneel de ondersteuner van de Black Belt. En heeft ook dit meestal als rol naast de functie, veelal op de werkvloer. De Black Belt, zowel de Lean Black Belt als de Lean Six Sigma Black Belt zijn zelfstandige rollen. Deze worden als functie gevraagd. Verder heb je nog de Master Black Belt welke ook als functie wordt gevraagd.

Samengevat kom je alleen de Lean Black Belt, Lean Six Sigma Black Belt en de Master Black Belt tegen als functies. Als je kiest voor een Internationale certificering, wat altijd beter is, dan maakt het niet uit of je de Opleiding klassikaal hebt gevolgd of met een voordelige elearning. Je hoeft om een ander misverstand uit de weg te ruimen ook niet een project in te leveren voor certificering. Het wordt wel aangeraden, maar is niet verplicht.

Meer lezen over de DMAIC kun je HIER

Voorbeelden van toepassingen vind je HIER

Meer lezen over de verschillende Belten en de doorstroming kun je HIER

En hoe zit het dan met de Continuous Improvement Manager?

De Continuous Improvement Manager, of Manager Continuous Improvement of kortweg CI manager is verantwoordelijk voor het Continu Verbeteren. Vaak zie je dat voor deze functie een Black Belt opleiding wordt gevraagd of gelijkwaardig. Door de toevoeging ‘gelijkwaardig’ heb je namelijk meer vrijheidsgraden. Dat wil zeggen dat voor een Black Belt je tenminste gecertificeerd moet zijn. En als de organisatie global is, zal je zien dat ze een Internationale erkenning vragen. Als Manager Continu Verbeteren of Continu Verbetermanager ben je vooral bezig om processen makkelijker en beter te maken of procesproblemen op te lossen. Of te ondersteunen in procesinrichting bij een systeemimplementatie.

Een valkuil voor continu verbeteren is echter of je hebt geleerd grondoorzaken voor problemen weg te nemen, of vooral aan symptoombestrijding te doen. Ook met symptoombestrijding zie je effecten, alleen zie je ergens anders weer ongewenste effecten terugkomen. Of de oplossing is omslachtig of duur of anderszins. Oplossingen zoals meer werkinstructies of automatiseren of uitbesteden of extra controles zijn namelijk geen oplossing.

Maar hoe dan wel?

In de Green Belt en Black Belt opleiding van 5ST3PS leer je in de rol van Continuous Improvement Manager hoe je grondoorzaken van symptomen onderscheidt. En hoe je proces en data technieken gebruikt om incidenten van problemen te onderscheiden. Oftewel voorkomen dat je de verkeerde conclusies trekt. Tenslotte hoe je objectief een probleem analyseert en oplost met de krachtige tools van of Lean of de combinatie met Six Sigma. Tenslotte is een erkend certificaat de opmaat naar een betere positie, beter functioneren en vergroot je jouw kansen op de arbeidsmarkt of binnen jouw eigen organisatie. Een erkende opleiding met certificering heb je al onder de 1000 euro.