Box Plot Box plot verschil gemiddelde en mediaan om verdelingen beter te begrijpen. Om datasets…