Search
Close this search box.

Genchi Genbutsu

Genchi Genbutsu

Genchi Genbutsu, wat is het en hoe pas je het praktisch toe? Zoals je weet ligt de oorsprong van Lean Management in Japan. En meer specifiek in het Toyota Productie Systeem of TPS. Naast de methode en de tools is Lean ook een benadering die vanuit meerdere aspecten naar problemen kijkt. En als je dat niet goed begrijpt is het risico dat je heel veel tooltjes hebt geleerd en die toepast vanachter jouw laptop. In de trainingen van 5ST3PS krijg je daarom de praktische handvatten om processen ook op de lange termijn te verbeteren. In dit artikel lichten we een basisprincipe toe.

Wat is het?

Genchi Genbutsu, een van de kernprincipes van het Toyota Productiesysteem, draait om het idee van “echte plaats, echte ding”. Dit houdt in dat je direct naar de bron van het werk of probleem gaat om de feiten te verzamelen en de juiste inzichten te verkrijgen. Het is niet voldoende om te vertrouwen op rapporten of vergaderingen; ware begrip vereist persoonlijke ervaring en observatie.

Waarom is Genchi Genbutsu Belangrijk?

In onze huidige complexe werkwereld zijn miscommunicatie en misverstanden gemeengoed. Door Genchi Genbutsu te implementeren, worden beslissingen genomen op basis van direct waargenomen feiten, niet op interpretaties of aannames. Dit leidt tot:

  1. Betere probleemoplossing.
  2. Minder verspilling.
  3. Hogere kwaliteit van producten en diensten.
  4. Meer betrokkenheid bij werknemers.

Maar kost dit niet veel moeite?

Alles wat je doet is de vraag van tijd en prioriteit. Als je een verkeerd besluit neemt, ben je tijd kwijt aan het herstellen. Dat is de kern van Genchi Genbutsu. Als je te lang wacht met het nemen van een besluit, kan het moment al voorbij zijn. In de derde module van onze trainingen van zowel de klassikale Lean trainingen als de klassikale Lean Six Sigma trainingen krijg je de handvatten om dit makkelijk in het dagelijkse werk te integreren. Als je dit lastig vindt de eerste keer, kun je aanvullend een praktijkcertificering pakket nemen. Zo heb je een personal trainer die je helpt in het zelf toepassen.

Praktische Toepassing van Genchi Genbutsu

Om een tipje van de sluier op te lichten nemen we je mee in een voorbeeld van de toepassing. In een call center zijn er veel klachten over het aanmelden van nieuwe gebruikers. Oplossingen zijn uitgebreide instructies, uitleg video’s en pop-ups. De problemen blijven. Management werd gevraagd om zelf een uur telefoontjes te beantwoorden om mensen te helpen door de instructies. Na het uur had iedereen in de gaten dat wat ze dachten dat het probleem was, helemaal niet het probleem was maar een symptoom. Het grappige was dat het hier helemaal niet ging om duidelijker uitleggen. Maar dat het ging om überhaupt de app te gebruiken en de verwarring met de oude werkwijze. En niet om de nieuwe werkwijze, want die was wel duidelijk.

In de opleidingen van 5ST3PS zowel in de klassikale trainingen als onze voordelige elearnings vind je daarom ook veel praktische voorbeelden die heel herkenbaar zullen zijn.

Latest Post

At 5ST3PS we have one foot in science and one foot in practice. This enables us to combine the knowledge of both worlds and use it in our courses. On this page we share some papers to share our scientific knowledge.

Voor meer informatie lees meer in onze kennisbank

Brochure downloaden

Brochure downloaden