Search
Close this search box.

CONTINUE LEREN EN CONTINU VERBETEREN

Continue Leren en Continu Verbeteren zijn meer dan een eenmalige cursus of in de planafspraken opnemen dat elke medewerker drie verbeter ideeën moet hebben. Het is een continu proces waarbij 6 practices voor Continue Leren en Continu Verbeteren daadwerkelijk ingevuld moeten zijn om continu leren te faciliteren. Anders krijg je de houthakkers die te druk zijn met bomen te kappen en weliswaar hun bijl moeten slijpen, maar ja ‘geen tijd want druk met bomen kappen’. Zowel in Lean als in Six Sigma leer je hoe continu leren onderdeel zijn van het continu verbeteren. De practices zijn zowel voor de Lean Green Belt LGB, de Lean Six Sigma Green Belt LSSGB, de Lean Black Belt LBB als de Lean Six Sigma Black Belt LSSBB

De 6 best practices zijn:

  1. Coaching
  2. Communicatie
  3. Betrokkenheid van medewerkers
  4. Motiverende prikkels
  5. Erkenning
  6. Teamwerkpromotie

COACHING VOOR CONTINUE LEREN EN CONTINU VERBETEREN (CLCV)

Met coaching voor Continue Leren en Continu Verbeteren bedoelen we dat je de medewerkers traint in het denken volgens continu verbeteren. Concreet betekent dit dat je steeds de vraag stelt of er nog een betere manier is. Vaak is er een betere manier, maar is er tijd en geld nodig om dat te bereiken. Bepaal dan samen of het nu de moeite waard is om die betere manier na te streven. Door regelmatig deze vraag te stellen, raakt de medewerker gewend aan deze manier van werken. Met continu verbeteren zet je eerst een werkend product neer. Daarna kijk je wat mogelijke verbeterstappen zijn. Als er tijd voor is, ga je die verbeterstappen één voor één oppakken en afronden.

COMMUNICATIE VOOR CLCV

Dit betekent dat je uitlegt waarom Continue Leren en Continu Verbeteren belangrijk zijn. Het is belangrijk om mee te gaan in de ontwikkelingen op de markt en innovatie van concurrenten. Als de klant een nieuwe functie verlangt, dan gaan we die maken. Of we kijken hoe ons product beter voldoet aan een bestaande klantwens. Zo zorgen we er voor dat ons product concurrerend blijft.

We doen verandering in kleine stapjes om verschillende redenen. Ten eerste is het risico op fouten kleiner als je stapje voor stapje verbetert. Je kan dan elk stapje testen en als het niet werkt, ga je een stapje terug. Ten tweede verandert de markt en de klantwens voortdurend. Als je in langlopende projecten werkt, dan riskeer je dat de klantwens/markt is veranderd als je met het project klaar bent. Ten derde is het voor medewerkers meer motiverend om elke maand een project af te kunnen ronden. Dit geeft meer voldoening.

CONTINUE LEREN EN CONTINU VERBETEREN EN BETROKKENHEID VAN MEDEWERKERS

De medewerkers zijn specialisten en hebben kennis over hun vak. Deze kennis wil je benutten door de medewerkers te betrekken. Geef ze dus ruimte om eigen ideeën in te brengen en uit te proberen. Als baas moet je dus niet alles voorkauwen; dat remt de betrokkenheid van de medewerker. Ook moet je het accepteren dat er fouten gemaakt kunnen worden, dat hoort eenmaal bij innovatie. En zo stimuleer je Continue Leren en Continu Verbeteren

MOTIVERENDE PRIKKELS

Een glas is halfvol of halfleeg. Stel je voor dat je van een wekelijkse verkoop van 10 producten naar een wekelijkse verkoop van 20 producten gaat. De concurrentie verkoopt er 100 per week dus je bent er nog niet. Toch moet je de stijging in jouw verkoop koesteren. Vier dit resultaat en ga door op de ingezette weg. Het is veel motiverende om je te focussen op wat er wel goed gaat. Je komt dan vanzelf uit bij het resultaat dat je wilt halen: 100 producten per week verkopen. Dus in plaats van het doel focus je meer op het proces voor Continue Leren en Continu Verbeteren.

ERKENNING

Dit houdt kort gezegd in dat de mensen op de werkvloer verantwoordelijk zijn voor de successen. Als jouw verkoop verdubbelt, dan betekent dit dat de marketing afdeling een succes heeft behaald. Met erkenning bedoelen we dat je de medewerkers van de marketing afdeling dan erkenning geeft. Dit klinkt heel vanzelfsprekend, maar toch zie je in sommige organisaties dat dit niet gebeurt en dat alleen de manager van de marketing afdeling een bonus krijgt. Hiernaast moet je bedenken dat dit succes niet alleen van de marketing afdeling is. Het geeft ook aan dat jouw product goed in elkaar zit en gewild is door klanten. Door collectieve erkenning stimuleer je indirect Continue Leren en Continu Verbeteren.

Lees meer over de Lean filosofie

TEAMWERKPROMOTIE

Vier successen met het team. Continue Leren en Continu Verbeteren betekent namelijk ook van elkaar leren. Samenwerken en sparren leidt tot innovatie. Als je een succes behaalt, schrijf dit dan niet toe aan één medewerker, maar aan het team. Dit motiveert het team om samen te werken en elkaar te helpen. Dus geen medewerker van de maand en jaloerse collega’s. Nee, samen als team werken naar een doel en het samen vieren als je dat doel bereikt.

VERDER LEZEN OVER CONTINUE LEREN EN CONTINU VERBETEREN

Verder lezen over de 14 principes van Toyota? Ga naar dit artikel.

Lees verder over het neerzetten van een cultuur van continue leren en continu verbeteren doe je in ons hoofdartikel.

Zelf leren? Kijk naar onze opleidingen zowel klassikaal als in de voordelige elearning variant.

Latest Post

At 5ST3PS we have one foot in science and one foot in practice. This enables us to combine the knowledge of both worlds and use it in our courses. On this page we share some papers to share our scientific knowledge.

Voor meer informatie lees meer in onze kennisbank

Brochure downloaden

Brochure downloaden