Search
Close this search box.

Six Sigma model – Alle modellen op een rij

Wat is het Six Sigma model? Ik hoor deze vraag vaak, maar er is niet sprake van één model: er zijn meerdere. DMAIC is het meest bekend. Deze methode wordt gebruikt om bestaande processen te monitoren en verbeteren. Daarnaast kennen we IDOV en DMADV, deze modellen gebruiken we om nieuwe producten/diensten te ontwerpen.

In dit artikel bespreken we de verschillende modellen waar de Six Sigma methode gebruik van maakt. Ben je op zoek naar meer informatie over de Six Sigma methode? Neem dan eens een kijkje op onze kennisdatabank.

DMAIC

DMAIC is een Six Sigma model dat we gebruiken om bestaande producten of diensten te verbeteren. DMAIC bestaat uit vijf stappen: Define, Measure, Analyse, Improve en Control. Je begint met het definiëren van het probleem. Daarbij maak je ook duidelijk waar het product/de dienst aan moet voldoen als het probleem is opgelost. Ten slotte bepalen we in de ‘Define’-fase hoe we het resultaat gaan meten.

Daarna gaan we het huidige proces in kaart brengen. Dat kan met hulp van een Value Stream Map (VSM) en met een control chart. Vervolgens gaan we naar de Analyse-fase. Tijdens deze fase gaan we op zoek naar grondoorzaken voor problemen en komen we tot een statistische oplossing.

‘Improve’ staat voor het implementeren van de oplossing in de praktijk. Een statistische oplossing is namelijk niet genoeg, de verandering moet ook op de werkvloer doorgevoerd worden. Na de implementatie blijven we het proces monitoren tijdens de ‘Control’-fase. We kijken dan of het probleem zich niet opnieuw voordoet. Bovendien houden we in de gaten of de gestelde doelen nu wel gehaald worden.

Lees meer over DMAIC

IDOV

IDOV is een Six Sigma model voor het ontwerpen van nieuwe producten of diensten. De I staat voor Identify: identificeer waar het nieuwe product aan moet voldoen. Wat wil de klant dat het nieuwe product kan? De tweede stap is om de ‘Design’-fase. Tijdens deze fase werk je aan verschillende concepten. Je brengt de voor- en nadelen van de verschillende concepten in kaart.

Daarna kom je bij ‘Optimise’: je gaat verschillende concepten testen. Dat betekent dat je data verzamelt over de concepten en probeert te voorspellen welk concept het beste zal werken. Uiteindelijk kies je één concept en ga je deze verbeteren aan de hand van de testresultaten. De laatste fase is ‘Validate’. In deze fase vergelijk je de verzamelde data met data van oude producten. Je doet dus nog een check of het nieuwe product aan de klantwens voldoet en of het normale kwaliteitsniveau gehaald wordt.

DMADV

Ook dit Six Sigma model gebruik je voor het ontwerpen van nieuwe producten of diensten. DMADV (Define, Measure, Analyse, Design, Verify) lijkt heel erg op DMAIC. Bij Define stel je doelen op basis van de klantwens en formeer je een team. Daarna zet je de klantwensen om in meetbare doelen (Measure). Tijdens de Analyse-fase ontwerp je een aantal concepten en kies je het beste concept.

Daarna ga je aan de slag met Design: het gekozen concept wordt verder uitgewerkt en getest. Na de test voer je verdere verbeteringen uit. In de laatste fase (Verify) controleer je of het verbeterde concept voldoet aan de klantwensen.

Six Sigma opleiding

Tijdens onze opleidingen bespreken we alle modellen en leer je werken met de control chart. Bovendien besteden we veel aandacht aan de praktijk: je kan je eigen casus inbrengen. Zo weet je zeker dat je na jouw opleiding Six Sigma succesvol kan introduceren bij jouw organisatie. Neem eens een kijkje via onderstaande links:

Lean Six Sigma Green Belt

Lean Six Sigma Black Belt

Latest Post

At 5ST3PS we have one foot in science and one foot in practice. This enables us to combine the knowledge of both worlds and use it in our courses. On this page we share some papers to share our scientific knowledge.

Brochure downloaden

Brochure downloaden