Search
Close this search box.

Wat houdt DMAIC in?

Wat is DMAIC?

DMAIC staat voor Define, Measure, Analyze, Improve en Control. Het is de probleemoplossende aanpak die hoort bij Six Sigma. Volgens deze methode moet iedere fase afgerond zijn voordat je verder kunt gaan naar de volgende fase.

Define

Bij de Define fase wordt er vastgesteld wat het daadwerkelijke probleem is. Hierbij wordt bepaald hoe het resultaat meetbaar gemaakt wordt door middel van de Critical to Quality (CTQ). Ook wordt de scope van het proces bepaald en wordt er bepaald wie de Champion en de Process Owner zijn.

Measure

Zodra we bepaald hebben aan welk probleem we gaan werken, gaan we gedurende de Measure fase vaststellen hoe de situatie van het proces momenteel in elkaar zit. Door middel van een Value Stream Map (VSM) brengen we het huidige proces in kaart. Ook kunnen we door middel van een Control Chart zien of een proces momenteel beheerst is of niet.

Analyze

Bij de Analyze fase gaan we op zoek naar grondoorzaken voor de afwijkingen in de procesprestatie. Hierin wordt een reeks stappen gevolgd totdat er aan het einde van de analyse een statistische oplossing is geformuleerd.

Improve

Een statistische oplossing op papier hebben is leuk. In de Improve fase moeten we echter gaan bepalen wat we moeten doen om deze oplossing ook praktisch te laten werken. Deze oplossing wordt in een echte omgeving toegepast zodat daarna de randvoorwaarden bepaald kunnen worden. Dit om er voor te zorgen dat de toepassing ook daadwerkelijk gaat werken. Als we een werkende oplossing hebben, dan is het een kwestie van implementeren en borgen.

Control

In de Control fase wordt erop toegezien dat deze nieuwe oplossing niet alleen tijdelijk was, maar dat deze implementatie blijvend werkt. Net als een dieet moet men deze oplossing vasthouden om ervoor te zorgen dat er echt vooruitgang wordt geboekt.

Meer weten?

Wil je leren hoe je zelf DMAIC kunt toepassen? Volg dan een van onze Lean Six Sigma-opleidingen.

Latest Post

At 5ST3PS we have one foot in science and one foot in practice. This enables us to combine the knowledge of both worlds and use it in our courses. On this page we share some papers to share our scientific knowledge.

Voor meer informatie lees meer in onze kennisbank

Brochure downloaden

Brochure downloaden