ORGANIZATIONAL BEHAVIOR MANAGEMENT LEAN SIX SIGMA

Hoe zorg je ervoor dat mensen het nieuwe gedrag laten zien? Organizational Behavior Management Lean Six Sigma gaat erover hoe je hiervoor zorgt. Met Lean Six Sigma verbeter je processen en zorg je voor betere resultaten. Of je nu een Green Belt in Lean of een Black Belt in Lean of een Green Belt in Lean Six Sigma of een Black Belt in Lean Six Sigma bent.

De kracht van Lean is dat je verbetert met wat je hebt. Vaak zoeken we oplossingen in meer geld, meer mensen, innovaties. Door Lean kun je met wat je hebt beter, slimmer, sneller en goedkoper werken. Door het werk op de Lean-manier te organiseren. De kracht van Six Sigma is dat je de variantie van jouw proces vermindert waardoor je steeds betrouwbaarder wordt, steeds effectiever en efficiënter.

Maar hoe zorg je ervoor dat de mensen op de werkvloer dan ook daadwerkelijk op de andere manier gaan werken?

De duurste zin die je in een organisatie kunt horen is misschien wel ‘maar zo werken we nu eenmaal’. Of ‘dat kun je niet anders doen‘. Of ‘zo doen we het al jaren‘.

In dit artikel lees je meer over hoe je ervoor zorgt dat de Gemba meegaat in het nieuwe gedrag. De Gemba staat voor de werkvloer en is onderdeel van de Lean principes. Meer lezen over deze 6 principes doe je HIER

EROMHEEN WERKEN EN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR MANAGEMENT LEAN SIX SIGMA

Op de foto bij dit artikel zie je slagbomen en bandsporen. Het plaatje komt trouwens uit het artikel van Jacob Palme (2011) Can Computers decide what is Legal and Illegal? Dit is wat je ook ziet gebeuren als je aan de gang gaat met het verbeteren van processen. Mensen houden vast aan oude werkwijzen of framen de nieuwe werkwijze zodanig dat je de oude werkwijze terug hebt. Ook management zie je dit doen. Aan de ene kant wordt de nieuwe werkwijze omarmd, terwijl de oude werkwijze (gedeeltelijk) in stand blijft. Dus hoe ga je dan hiermee om? Niemand zit te wachten op een cosmetische verandering terwijl er feitelijk niet veel is veranderd.

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR MANAGEMENT

In traditionele management theorieën gaat het om resultaten. In Organisational Behaviour Management (OBM) gaat het om ander gedrag. En door ander gedrag krijg je betere resultaten. Een bekend spreekwoord is: “Mensen houden van verandering! Zolang ze zelf maar niet hoeven te veranderen.” Veel theorieën houden hier geen rekening mee. En veel veranderingen in organisaties gaan over het WAAROM en WAT. OBM houdt zich vooral bezig met het HOE.

ZEVEN STAPPEN NAAR VERANDERING

In Organizational Behavior Management Lean Six Sigma afgekort OBM LSS vind je 7 stappen om tot verandering te komen.

Specificeren. Benoem het gewenste gedrag die tot de gewenste resultaten moeten leiden.

Meten. Ontwerp en implementeer een Performance Measurement systeem om (veranderingen in) prestatieniveaus en de kloof tussen einddoel en huidige prestaties vast te stellen.

Analyseren. Kijk verder dan het gedrag en kijk naar de antecedenten die leiden tot het gedrag en de consequenties die daaraan worden verbonden. Uit onderzoek weten we dat gedrag voor zeker 80% wordt bepaald door de consequenties of juist het ontbreken daarvan

Visual Management. Zorg ervoor dat je zowel het gewenste gedrag als de resultaten visueel inzichtelijk maakt. Hoe simpeler hoe beter.

Kata coaching. Lees meer over deze vorm van coaching HIER

Erkenning en herkenning. Zorg dat de mensen herkenning en erkenning krijgen.

Evalueren. Sturen, bijsturen, afstemmen en het eigen gedrag onder de loep nemen tijdens het proces en niet achteraf.

In de opleidingen van 5ST3PS leer je naast de structuur om processen te verbeteren of in 1 keer goed in te richten hoe je de mensen meeneemt. Zo heb je de beste basis om zelf processen te verbeteren.

Lees meer over onze klassikale opleidingen HIER

Lees meer over onze elearnings HIER