Search
Close this search box.

Lean en Six Sigma – 5 Manieren Hoe Lean en Six Sigma Elkaar Aanvullen

In dit artikel bespreek ik 5 manieren waarop Lean en Six Sigma elkaar aanvullen. Het zijn 2 verschillende methodes, maar ze kunnen elkaar heel goed versterken!

Korte introductie

Met het boek ´The Machine that Changed the World’ kwam in het Westen de aandacht voor het implementeren van Lean. Met Motorola en General Electric kwam Six Sigma als kwaliteitsstrategie op. Sinds het begin van deze eeuw zie je dat we het hebben over Lean Six Sigma, namelijk als aanvulling op elkaar in plaats van twee concurrente methodes.

Toch is het in de beroepspraktijk vaak nog best lastig om de koppeling te maken naar het Six Sigma gedeelte. Veel bedrijven en professionals houden het liever alleen bij Lean. Wat dan ook niet helpt is als de aanname is dat Six Sigma gaat over data en statistiek, dat dat alleen door specialisten zoals de Green Belt en de Black Belt kan worden uitgevoerd. Bij Lean is het idee dat je dat gelijk op de werkvloer kunt uitvoeren, terwijl je voor Six Sigma een compleet project volgens de DMAIC moet optuigen. In dit artikel wil ik het juist hebben over hoe deze methodes elkaar aanvullen. Voor wat Lean en Six Sigma nu werkelijk zijn, verwijs ik naar mijn boek ‘Lean Six Sigma voor het Hoger Onderwijs‘ van Noordhoff Uitgevers.

1. Lean concentreert zich voornamelijk op de verwerking en Six Sigma voornamelijk op de inputs in het proces

Waar Lean zich primair focust op de procesverwerking, focust Six Sigma zich op de inputs in het proces en hoe deze getransformeerd worden tot de output. Vandaar ook dat we het hebben over de onafhankelijke variabelen, namelijk de inputs en de afhankelijke variabele, namelijk de output. Randvoorwaarde is dan dat de verwerking constant is, want als daarin problemen zijn, zul je eerst Lean moeten toepassen om de verspillingen uit het proces te halen en in te richten op de klantvraag.

De eerste manier hoe Lean en Six Sigma elkaar dan ook aanvullen is dat je met Lean de verwerking in het proces aanpakt, terwijl je met Six Sigma de inputs in het proces afdekt. Als je je dan ook alleen op Lean concentreert, is het risico dat het huidige proces maximaal geoptimaliseerd is, maar dat je eraan voorbij gaat dat wellicht met minimale aanpassingen in de inputs je veel effectiever bent.

2. Lean concentreert zich op wat zichtbaar is in het proces (Visual Factory) en Six Sigma concentreert zich op wat zichtbaar is in de data (Statistische Proces Controle)

Waar Lean zich concentreert op wat zichtbaar is in het proces en de werkvloer, kijkt Six Sigma naar de onderliggende data. In Lean kennen we de visual factory, omdat het idee is dat als je in 1 oogopslag kunt zien wat waar gebeurt en hoe, dat je dan snel kunt schakelen en kunt anticiperen voordat een probleem ontstaat waardoor bijvoorbeeld een productielijn stilvalt. Daarom vergelijken we 5ST3PS het verschil tussen Lean en Six Sigma wel met een ijsberg. Namelijk problemen die zichtbaar zijn in het proces welke je met Lean oplost en de problemen die zichtbaar zijn in de data welke je met Six Sigma oplost. Dit is dan ook de tweede manier hoe de methodes elkaar aanvullen.

3. Lean concentreert zich op de geobserveerde performance en Six Sigma gaat een stap verder met de expected performance

Een grote fabel is dat in Lean geen data zijn. Dat is onzin, in Lean is heel veel data en statistiek. Mijn stelling is altijd dat als je de onderbouw hebt overleefd van de middelbare school dat je dan met deze data moet kunnen rekenen. Als in Lean veel data en statistiek zit en in Six Sigma helemaal, waar zit dan het verschil? Dan moet je terug naar de twee hoofdgebieden in de statistiek, namelijk beschrijvende statistiek en voorspellende statistiek. Beschrijvende statistiek gaan over data die je in de afgelopen periode hebt verzameld. Denk dan aan aantallen, gemiddelden, hoogste en laagste waarde enzovoorts. Met voorspellende statistiek beschouw je de data over de afgelopen periode als een sample voor de komende periode zodat je meer generieke uitspraken kunt doen.

4. Lean concentreert zich op het verbeteren terwijl je met Six Sigma kunt innoveren

Lean is laagdrempelig. Met de mensen van de werkvloer, Gemba, worden verbeteringen uitgevoerd en is het uiteindelijke doel om in een toestand van Continu Verbeteren te komen. Continu Verbeteren kent echter zijn grenzen als het product of de dienst einde levenscyclus is. Innovatie moet dan vanuit een andere hoek komen. In Six Sigma heb je Design for Six Sigma waarmee je door gebruik te maken van experimenten komt tot een robuust ontwerp waarvan je in ieder geval statistisch weet dat deze aan een bepaald doel voldoet. Door een centrale plaats in te ruimen voor het toetsen van de gevonden parameters ben je veel effectiever en efficiënter dan in ontwikkelmethoden waarin je eerst moet gaan testen. Design for Six Sigma en het innoveren met Six Sigma is dan ook de vierde manier hoe de methodes elkaar aanvullen.

5. Lean is synoniem voor iteratief ontwikkelen terwijl Six Sigma synoniem is voor waterval ontwikkeling

In Lean ontwikkelen we stapsgewijs volgens een PDCA of een PDSA cyclus. Kaizen is synoniem voor ‘veranderen naar beter’. In Six Sigma hanteren we 5 stappen, namelijk Define, Measure, Analyze, Improve, Control (DMAIC). Door zowel iteratief als in een waterval te kunnen ontwikkelen, zorg je ervoor dat je niet in de valkuil trapt van de 1-solution fits all en je als organisatie flexibel blijft in projectmatig werken.

Zelf leren?

Wil je leren hoe je Lean in de praktijk toepast? Volg dan een van onze opleidingen. Tijdens onze opleidingen maken we gebruik van echte casussen en is er voldoende ruimte om jouw situatie in te brengen. Bovendien krijg je een internationaal erkend certificaat als je slaagt voor het examen!

Latest Post

At 5ST3PS we have one foot in science and one foot in practice. This enables us to combine the knowledge of both worlds and use it in our courses. On this page we share some papers to share our scientific knowledge.

Brochure downloaden

Brochure downloaden