FMEA 5 stappen en template ondersteunt je als je aan de slag gaat met iets nieuws of processen verbeteren, dan zie je snel de risico’s over het hoofd. In dit artikel FMEA stappen en template, de Failure Mode and Effects Analysis. De FMEA is ontstaan bij het Amerikaanse leger en is een tool om van mogelijke gebeurtenissen de impact te bepalen. De FMEA bestaat uit de Failure Modes, oftewel de fouten of de defects zelf die kunnen voorkomen. Het tweede deel van de FMEA bestaat uit de Effects Analysis, de effecten van de fouten of de defects. De FMEA is onderdeel van processen verbeteren¬†

wanneer pas je de FMEA toe?

Als je processen verbetert, dan bepaal je de huidige situatie en de nieuwe situatie. In de nieuwe situatie moet je de instellingen bepalen voor het nieuwe proces. De FMEA is dan onderdeel van de stap van de papieren oplossing naar de praktische oplossing. Met de 5 principes van Lean Thinking kun je willekeurig welk proces Lean maken. De FMEA wordt niet alleen toegepast in het projectmatig verbeteren, maar ook in het continu verbeteren.

wat zijn de stappen van de FMEA?

De FMEA stappen en template ondersteunt je in het zelf bepalen van mogelijke risico’s. De eerste stap is om met inhoudsdeskundigen te bepalen welke de mogelijke risico’s zijn. Vervolgens probeer je in de tweede stap in te schatten hoe vaak dit kan gebeuren. Hoe vaak iets gebeurt zegt nog niets over de ernst. De derde stap gaat over de ernst. Afgezien van hoe ernstig iets is als het gebeurt, moet je in staat zijn een fout te detecteren. Op het moment dat jouw klanten een fout eerder opmerken dan jezelf, ben je al te laat. Zowel de ernst of severity (SEV), als het aantal keren of occurrences (OCC) en de detecteerbaarheid (DET)¬† bepalen samen de RPN. De RPN is de afkorting voor Risk Priority Number. Deze krijg je door de SEV te vermenigvuldigen met de OCC en de DET. Elke factor wordt gescoord op een schaal van 1 tot 10 zodat de RPN een waarde heeft tussen de 1 en 1000.

Wat doe je met risico’s?

Risico’s kun je accepteren, te niet doen, delegeren of ondervangen. In bepaalde sectoren kun je risico’s ook verzekeren. Voor risico’s geldt dat je moet bepalen welke de kosten zijn van de tegenmaatregel versus de kosten van het risico zelf. In het template FMEA kun je zelf bepalen welke de risico’s zijn van een verandering.

Aanvraagformulier Template FMEA