Search
Close this search box.

Teamontwikkeling met Tuckman

Teamontwikkeling met Tuckman

Teamontwikkeling met Tuckman gaat over de fases die je als team doormaakt. Als mens ontwikkel je je en team ontwikkelen zich ook.

In teams moet je zorgen voor een goede sfeer. Je zorgt dat de mensen elkaar aanvullen. Maar aan het einde van de dag moet je wel met elkaar presteren. Het Zwitserse of het Deensen voetbalelftal tijdens het EK is een mooi voorbeeld van wat je samen kunt bereiken.

Een team moet je vormen. Bruce Tuckman beschreef in 1965 vier fasen die je als team doorloopt in de teamontwikkeling.

Forming (Oriëntatiefase): je bent formeel onderdeel van de groep maar voelt je er nog geen onderdeel van.

Storming (Machtsfase): je bent bezig jouw plek in de groep te veroveren en jouw ideeën door te drukken.

Norming (Affectie/normering fase): je krijgt begrip voor de ander en je komt samen tot een nieuwe norm.

Performing (Prestatiefase): je gaat samen voor het resultaat.

Tegenwoordig kennen we een vijfde fase: Adjourning oftewel afsluiten. In deze fase zijn de doelen behaald en wordt het team opgeheven.

In Lean Six Sigma werk je met tijdelijke teams. In teams moet je met elkaar de resultaten opleveren. In de cases van 5ST3PS lees je telkens dat er ruim aandacht is voor het teamproces.

Nemawashi

In Lean staat de werkvloer of de Gemba centraal. Nemawashi is als je het hele team betrekt in de besluitvorming. Met Lean richt je je erop dat de werkvloer de waarde maximaliseert. Niet door harder te werken, maar door slimmer te werken. In zowel de Green Belt als de Black Belt leer je hoe je slimmer kunt werken.

Teamontwikkeling met Tuckman praktisch toegepast

Hoe ga je praktisch om met de teamontwikkeling volgens het model van Tuckman? In de eerste plaats ben je verbeteraar en geen bedrijfspsycholoog. Wees dus heel erg voorzichtig met testen zoals het Enneagram, de Roos van Leary, Insights Discovery, Belbin, Management Drives en MBTI. Deze testen helpen je wel om het groepsproces en het gesprek op gang te brengen. Daarbij richt je je als Belt op het gedrag. Persoonlijkheid is van de persoon zelf en daar blijf je vanaf.

Latest Post

At 5ST3PS we have one foot in science and one foot in practice. This enables us to combine the knowledge of both worlds and use it in our courses. On this page we share some papers to share our scientific knowledge.

Brochure downloaden

Brochure downloaden