Search
Close this search box.

SAMENVATTING

Lean Six Sigma is een uitgebreide introductie tot de methodes LEAN en Six Sigma om bedrijfsresultaten aantoonbaar te optimaliseren. Waar LEAN zich primair concentreert op de verwerking, kijkt Six Sigma naar de inputfactoren. Uitgangspunt hierbij is dat de bedrijfsprocessen volledig afgestemd moeten zijn op de klant.

Het boek gaat te werk aan de hand van essentiële vragen als: Wat is het bestaansrecht van de organisatie? Wat is waarde? Hoe worden de doelen bepaald? Hoe vertaal je dat naar de dagelijkse operaties? Wat is de menselijke factor? Wat is een proces en hoe houd je daar grip op?

Lean Six Sigma stippelt een helder stappenplan uit en laat zien hoe de opgedane kennis in het werkveld toegepast kan worden.

In de tweede, vernieuwde editie van Lean Six Sigma wordt op veler verzoek nóg meer stilgestaan bij wat eigenlijk een proces is. Ook is er meer aandacht voor Lean en in het bijzonder voor de koppeling naar sustainability en Lean-startup.

Reacties van een docent op de eerste editie

Helder, bondig, inspirerend, praktisch toepasbaar! Boek geeft een uitstekende en bondige uitleg van LEAN en Six Sigma en handvatten om er direct mee aan de slag te gaan. Dankzij de vele praktijkvoorbeelden een aanrader voor elke LEAN-starter!”

Lean Six Sigma is uitermate geschikt voor bedrijfskundige, technische of bedrijfseconomische opleidingen.

Studenten vinden op de ondersteunende website toetsen met feedback, studieadvies, een begrippentrainer en -test, uitwerkingen en antwoorden, figuren en handige weblinks. Voor docenten staan er uitwerkingen en collegesheets. Ook hebben zij toegang tot de content van het studentendeel.

Bij dit boek kunnen docenten bovendien zelf toetsen samenstellen met behulp van toetsopmaat.nl. Deze toetsenbank bevat alle vragen uit de oefentoetsen voor studenten en daarnaast een set unieke vragen voor de docent: ideaal voor een tentamen! Toetsen kunnen worden geëxporteerd naar diverse formats.

OVER DIT BOEK

Lean Six Sigma voor het hoger onderwijs stippelt een helder stappenplan uit en licht uitgebreid en helder toe hoe deze complete methode in het werkveld toegepast kan worden. In het eerste boek over Lean Six Sigma voor het hoger onderwijs, wordt juist ingegaan op de methode en hoe die nu werkelijk toe te passen zonder moeilijke projecten op te tuigen. Met de handvatten in het boek kun je direct aan de slag om te doen waar Lean en Six Sigma werkelijk over gaan. Waarde voor de klant. Verspillingen zijn geen waarde. Fouten zijn geen waarde. Niet weten wat de klant wil, is geen waarde. Niet innoveren en verbeteren is geen waarde. Mensen niet op hun talenten benutten, is geen waarde.

Het boek Lean Six Sigma voor het Hoger Onderwijs wordt onder andere gebruikt door de Bedrijfseconomie opleiding op THUAS.

Brochure downloaden

Brochure downloaden