Search
Close this search box.

AGILE EN SCRUM OPLEIDINGEN

 

Meer dan 70% van projecten mislukt. Tijdens een project gebeurt er van alles waardoor het toch net iets anders loopt dan je van te voren gedacht had. Agile en Scrum zijn methoden om in te kunnen spelen op veranderingen en resultaat te maximaliseren. Ontstaan vanuit de IT kun je eigenlijk (bijna) alles op deze manieren ontwikkelen. Of het nu het verbeteren van een proces is of het ontwerpen en bouwen van een auto op zonne energie.

WAT IS AGILE/SCRUM?

Agile staat voor iteratief ontwikkelen waarbij inspelen op verandering belangrijker is dan volgen van een groot plan. Scrum is een framework om iteratief ontwikkelen te faciliteren. Hierin zijn twee rollen heel belangrijk, namelijk die van de Scrum Master en de Product Owner. De Scrum Master faciliteert het ontwikkelproces zodat ook daadwerkelijk de ontwikkelaars in staat zijn de doelen te behalen. De Product Owner stelt de doelen en maximaliseert de waarde voor de organisatie. Bij 5ST3PS hebben we een opleiding voor zowel de Scrum Master als de Product Owner. Je leert in 1 dag de praktische vaardigheden voor jouw rol als Scrum Master en Product Owner. Verder bereiden we je voor op de internationale PSM en PSPO examens.

Brochure downloaden

Brochure downloaden