Search
Close this search box.

Wat is Lean of Lean Management

Wat is Lean of Lean Management

Wat is Lean of Lean Management? Lean of Lean Management is meer dan een verzameling tools of technieken om werk  sneller, makkelijker, beter en goedkoper te maken. Als je Lean toepast als bijvoorbeeld een Lean Green Belt of Lean Black Belt ben je getraind in het wegnemen van verspillingen. Zo krijg je efficiëntere en effectievere processen. Maar wat is Lean? Wat is de oorsprong? Wat zijn de belangrijkste principes? Kun je het altijd toepassen? Waarom zou eigenlijk iedereen die bezig is met werk deze principes moeten kennen en toepassen? In dit artikel proberen we je antwoord te geven op deze vragen. Als je verdieping zoekt, kun je door een zoekopdracht bovenin de webpagina heel veel vinden. Ook vind je veel informatie op de kennisbanken van www.greenbelt.institute en www.blackbelt.institute

Wat is Lean of Lean Management?

Lean betekent letterlijk mager en met Lean Management zorg je ervoor dat hetzelfde werk wat je doet slimmer gebeurt. Dus als je het hebt over Wat is Lean of Lean Management, dan gaat het om slimmer werken. Zo houd je tijd over voor de zaken die er echt toe doen. Lean reken je tot de kwaliteitsmethoden net zoals Six Sigma of TQM (Total Quality Management). Kwaliteit gaat erom hoe je wat je zegt wat je doet daadwerkelijk doet. Traditionele methoden zoeken het antwoord in extra checks, extra controles, uitgebreide handleidingen of instructies. In Lean zoek je kwaliteit door deze zo te borgen in het werk dat je de fout niet meer kunt maken. Want al die extra checks en uitgebreide instructies werken namelijk maar kort. En dan vervallen mensen weer in de oude patronen. Maar hoe doe je dat dan?

Principes voor Lean werken

Met Lean richt je je op de waardetoevoeging. Wat is Lean of Lean Management gaat dan ook over waarde en hoe je die creëert. Alles heeft waarde, zelfs onzin of afval. Alleen is onzin of afval produceren zonde. Doordat je werk moet organiseren, heb je te maken met taken en verantwoordelijkheden. Door arbeidsverdeling zorg je ervoor dat ieder zich specialiseert op een stuk zodat je efficiënter en effectiever bent. Dat is de basis van het Ford Productie Systeem. Alleen hoe borg je dan de kwaliteit?

Focus

Het woord is focus. Want als ieder erg druk is het werk af te krijgen, kun je wachten op kwaliteits problemen. Of het nu is aan het einde van een productie lijn waar je eenheden moet herstellen of zelfs afkeuren. Of in administratief werk waarin je de hele tijd achter alles aan moet zitten of moet corrigeren. Lean management richt zich richt zich op het maximaliseren van waarde voor de klant, terwijl verspilling wordt geminimaliseerd. Maar wat betekent dit dan? Om dat te begrijpen moeten we een stukje context begrijpen. En die begint in Japan.

Meer lezen over de geschiedenis en de oorsprong doe je in deze BLOG

Japan en de Kwaliteitsrevolutie

Lean moet je begrijpen tegen Japan na de Tweede Wereldoorlog. Wat is Lean of Lean Management is dan ook tegen deze context uit te leggen. De uitdaging was toen om zijn economie opnieuw op te bouwen. In tegenstelling tot het Westen had Japan te maken met schaarste en de Japanse industrie kon simpelweg niet op tegen de Amerikaanse industrie. In de analogie van de Haas en de Schildpad, ontstonden kwaliteitsinitiatieven. Een belangrijke rol had de JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers). Kenichi Koyanagi en Ichiro Ishikawa waren de oprichters. Om te helpen bij het slimmer werken in plaats van harder werken werden mensen zoals  W. Edwards Deming en Joseph Juran betrokken. Ze introduceerden concepten zoals Total Quality Management TQM) Statistische Proces Controle SPC en het belang van medewerkersbetrokkenheid. Deze principes werden enthousiast overgenomen door Japanse bedrijven en werden fundamenteel voor de ontwikkeling van Lean denken.

Toyota Productie Systeem (TPS)

De belangrijkste sprong in de evolutie van lean management kwam met het Toyota Productiesysteem (TPS), ontwikkeld door Taiichi Ohno en Shigeo Shingo. TPS staat bekend om zijn focus op continue verbetering Kaizen, respect voor mensen en het elimineren van verspilling (Muda). Belangrijke elementen van TPS zijn Just-in-Time (JIT) productie, waarbij materialen precies op tijd worden geleverd, en Jidoka, of automatisering met een menselijke toets, wat werknemers in staat stelt de productie te stoppen om problemen op te lossen.

Taiichi Ohno

Taiichi Ohno is een geestelijk vader van wat we nu kennen als Lean. Hijzelf gebruikte de eerder genoemde vergelijking van de Haas en de Schildpad en hij zag niets in harder werken. Als je de hele tijd tegen de klok aanloopt of het werk niet afkrijgt, moet je niet harder of langer doorwerken, maar op zoek gaan naar de bron. En dat wil dan niet zeggen dat je ineens niets meer gaat doen. Maar dat je kijkt bij elke handeling, is de huidige vorm de meest efefctieve en efficiënte? En dan blijkt dat je zonder investeringen of allerlei systemen al heel veel kunt. Als Green Belt of Black Belt leer je al deze technieken. En je hoeft niet te wachten op het resultaat. Toyota was superieur in de auto industrie en de Japanse industrie deed het beter dan de Amerikaanse. Maar hoe dan?

JIT manufacturing en Lean in de Jaren 1970 en 1980

De principes van JIT en lean begonnen in de jaren 1970 en 1980 langzaam aan voet aan de grond te krijgen in westerse industrieën. Bedrijven realiseerden zich de voordelen van het verminderen van voorraden, het verbeteren van de kwaliteit en het vergroten van de responsiviteit op klantvraag. In deze periode zag je significante inspanningen om deze concepten aan te passen en te implementeren, wat leidde tot verschillende lean-initiatieven en onderzoek, met name het onderzoek door MIT – Massachusetts Institute of Technology.

John Krafcik en The Triumph of the Lean Production System

Geestelijk vader van Lean is John Krafcik.  In 1988 introduceerde John Krafcik de term “lean productie” in zijn invloedrijke artikel, “The Triumph of the Lean Production System,” gepubliceerd in de Sloan Management Review. Krafciks werk benadrukte hoe lean productiesystemen beter presteerden dan traditionele massa productiesystemen in termen van kwaliteit, flexibiliteit en efficiëntie. Dit artikel was een belangrijke mijlpaal die bredere erkenning gaf aan de principes achter het Toyota Productie Systeem TPS.

Lean Thinking door James Womack en Daniel Jones

Waar Krafcik de term Lean introduceerder, werden de principes uitgelegd in de boeken The Machine that Changed the World (1990) en Lean Thinking (1996).  De auteurs benoemden hierin 5 kern concepten die de basis zijn voor elke Lean opleiding.

  • Waarde. Definieer wat waardevol is vanuit het perspectief van de klant.
  • Waardestroom. Breng alle stappen in de waardestroom in kaart en elimineer de stappen die geen waarde creëren.
  • Flow. Zorg ervoor dat de waardecreërende stappen in een strakke volgorde plaatsvinden om de doorstroming van producten of diensten te verbeteren.
  • Pull. Implementeer een treksysteem waarbij productie is gebaseerd op klantvraag in plaats van voorspellingen.
  • Perfectie. Streef voortdurend naar perfectie door het identificeren en elimineren van verspilling.

Lean Thinking en Lean Management kennen we nu vooral in de toepassingen. Echter een andere manier van werken moet je ook combineren met een andere manier van organiseren en een andere manier van sturen.

Meer lezen over deze principes kun je in dit artikel.

Toyota Way

Jeffrey Liker, een gerenommeerde professor en expert op het gebied van lean management, publiceerde The Toyota Way in 2004. Het boek biedt een uitgebreide analyse van de 14 managementprincipes die Toyota hanteert en legt uit hoe deze principes Toyota hebben geholpen om een cultuur van continue verbetering en operationele excellentie te ontwikkelen. Deze principes moet je goed begrijpen om te voorkomen dat je na inrichten van het verbeterde proces niet terugvalt in de oude patronen. In de opleiding van 5ST3PS hebben we daarom ook altijd het over Richten, Inrichten en Verrichten van processen. Richten houdt in antwoord op de vraag Wat je gaat verbeteren. Inrichten houdt in Hoe je gaat verbeteren. En Verrichten houdt in hoe je na verbeteren op niveau blijft en als het even kan verder verbetert. De mindset voor Continu Verbeteren of Kaizen.

Meer lezen welke de principes zijn doe je in dit artikel

Lean Management en TPS

In dit artikel heb je gelezen dat het TPS een basis is van Lean Management zoals we dat vandaag de dag kennen. Naast Lean Management of simpelweg Lean kom je ook Lean Thinking. Lean is de verzamelnaam en naast de principes van Lean Thinking kennen we ook andere varianten die tot de Lean familie behoren. Zonder uitputtend te zijn hebben we het over  Total Productive Maintenance (TPM), Quick Response Manufacturing (QRM) en het Scania Productie Systeem (SPS).

Wat is Total Productive Maintenance (TPM)?

TPM is een lean-gebaseerde benadering meer specifiek gericht op primaire processen. Door de TPM benadering maximaliseer je de effectiviteit van apparatuur te maximaliseren, met een sterke nadruk op proactief en preventief onderhoud. Hierbij verhoog je de betrokkenheid van het personeel.

Meer lezen over TPM kun je in dit artikel.

Wat is Quick Response Manufacturing (QRM)?

Quick Response Manufacturing (QRM) is een bedrijfsstrategie die zich richt op het verkorten van de doorlooptijd in alle aspecten van de productie en bedrijfsvoering. Dit omvat niet alleen de productie van goederen, maar ook de ondersteunende processen zoals ontwerp, bestellingen en leveringen. QRM is vooral nuttig voor bedrijven die op maat gemaakte producten of kleine series produceren, waar traditionele lean-methoden mogelijk minder effectief zijn.

Meer lezen over QRM kun je in dit artikel.

Wat is het Scania Productie Systeem (SPS)?

Geïnspireerd door TPS is het Scania Productiesysteem (SPS) een andere opmerkelijke variant die met succes is geïmplementeerd in de auto-industrie. SPS benadrukt continue verbetering, standaardisatie en het elimineren van verspilling, waarbij lean-principes worden aangepast aan de specifieke operationele context van Scania.

Meer lezen over het Scania en het productie systeem kun je in dit artikel.

Een Systeemaanpak voor Alle Sectoren

In de afgelopen twee decennia heeft lean management zijn oorsprong in de productie overstegen en is met succes toegepast op verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, financiën, softwareontwikkeling en openbare diensten. Dus als je het hebt over Wat is Lean of Lean Management, dan moet je je realiseren dat dit heel breed toepasbaar is. Deze verschuiving benadrukt de veelzijdigheid van lean als een universele managementfilosofie. Je ziet dan ook dat organisaties die Lean of de combinatie met Six Sigma in Lean Six Sigma hebben omarmd, veel beter presteren dan bedrijven die dat niet door.

Meer lezen over casus studies van 5ST3PS waarin we Lean toepasten kun je HIER

Het Werk van Professor Jiju Antony

Professor Jiju Antony is heden ten dage de meest gerespecteerde wetenschapper voor kwaliteitsmanagement. Door zijn onderzoek weten we nu dat Lean in elke sector en elke context toepasbaar zijn.  Zijn werk benadrukt de aanpasbaarheid van lean-concepten aan dienstverlenende sectoren en legt de nadruk op het belang van een gestructureerde benadering van continue verbetering.

Meer lezen over Professor Jiju Antony kun je HIER

Lean in de Gezondheidszorg

De gezondheidszorgsector heeft lean management omarmd om de efficiëntie te verbeteren, de patiëntenzorg te verhogen en de kosten te verlagen. Lean-methoden worden gebruikt om processen te stroomlijnen, wachttijden te verminderen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Ziekenhuizen en klinieken over de hele wereld implementeren lean-principes om betere resultaten te bereiken en de patiënttevredenheid te verhogen.

Lean in de Financiële Sector

Ook in de financiële sector hebben lean-principes hun weg gevonden. Banken en andere financiële instellingen gebruiken lean om processen te optimaliseren, de klanttevredenheid te verbeteren en operationele kosten te verlagen. Door verspilling te elimineren en zich te richten op waardecreatie, kunnen financiële organisaties sneller en effectiever reageren op veranderende klantbehoeften en marktomstandigheden.

Lean in ICT

In de wereld van softwareontwikkeling heeft lean geleid tot de opkomst van methodologieën zoals Agile en DevOps. Deze benaderingen delen veel lean-principes, zoals iteratieve ontwikkeling, continue verbetering en klantgerichte waardecreatie. Lean-softwareontwikkeling richt zich op het leveren van werkende software snel en efficiënt, met een sterke nadruk op samenwerking en flexibiliteit.

Meer lezen over Agile Management kun je HIER

Conclusie Wat is Lean of Lean Management

Lean management is een dynamische en evoluerende filosofie die de manier waarop organisaties opereren, heeft getransformeerd. Vanaf de vroege wortels in het Ford Productiesysteem en de naoorlogse kwaliteitsrevolutie in Japan tot de ontwikkeling van TPS en de wereldwijde verspreiding van lean-principes, heeft het keer op keer bewezen effectief te zijn in het verbeteren van efficiëntie en het creëren van waarde. Dankzij onderzoek in de afgelopen 20 jaar weten we dat de principes van Lean toepasbaar zijn op elk proces en elke context. Zowel productie als services. Grote organisaties en MKB bedrijven. Profit, non-profit en de publieke sector. Overal is Lean met succes toegepast. Hoe pas je dat dan toe? Bovendien, hoe word je als je dit wilt de expert om processen te verbeteren of in 1 keer goed in te richten? Kijk welke opleiding bij jou past op https://www.5st3ps.nl/welke-opleiding-past-bij-jou/

Latest Post

At 5ST3PS we have one foot in science and one foot in practice. This enables us to combine the knowledge of both worlds and use it in our courses. On this page we share some papers to share our scientific knowledge.

Voor meer informatie lees meer in onze kennisbank

Brochure downloaden

Brochure downloaden