Search
Close this search box.

Normaal Verdeling

normaal verdeling

Waarom de Normaal verdeling van belang is voor verbeteren

Statistiek is niet het meest populaire vak op school. Waarom de Normaal verdeling van belang is voor verbeteren? Als je met Six Sigma processen verbetert, ontkom je niet aan de voorspellende statistiek. Niet omdat je precies wilt weten wat er gaat gebeuren, maar omdat je wilt inschatten hoe goed of slecht jouw proces is.

Six Sigma is anders dan andere verbeter methoden zoals Lean, TPM, BPM, 8D, Kaizen door de statistische component. Met deze methoden kijk je naar het proces en de data die daarbij horen. Bijvoorbeeld de OEE of Overall Equipment Effectiveness kijk je naar hoe efficiënt en effectief het proces of de productielijn is. Alleen gebruik je daarvoor de data die je al hebt. Eigenlijk zeggen data die je al hebt, alleen wat over het moment waarop je gekeken hebt.

Voorspellende statistiek

De normaal verdeling kent een gemiddelde die in het midden zit en links en rechts daarvan zitten ongeveer evenveel waarnemingen. Zo kun je gemakkelijk bepalen hoeveel eenheden naar verwachting zullen afwijken van wat jouw target is. Processen zullen zich meestal ook normaal verdeeld gaan gedragen en dan kun je als verbeteraar voorspellingen doen over het proces gedrag. Waarom de Normaal verdeling van belang is voor verbeteren? Eigenlijk kijk je over het moment heen en kijk je vooruit. Zo kun je veel beter anticiperen op wat er kan gebeuren. Verder kun je patronen onderscheiden van ruis. Als de leveringen te laat waren, omdat de boot ergens in een kanaal vastliep, heb je een slechte performance. Alleen deze is uiteraard niet voorspellend voor de toekomst. Het is niet de bedoeling dat elke maand een boot vastloopt.

Anderson Darling

De Anderson Darling coëfficiënt geeft aan in hoeverre een dataset normaal verdeeld is. Met de AD-waarde kun je inschatten of je zonder problemen uitspraken kunt doen over de verwachte proces prestatie. Dat heeft ook weer een verband met de Pp, de Cp en de PPM. Voor AD waardes kleiner dan 1 kun je probleemloos de eigenschap van de normaal verdeling gebruiken om uitspraken te doen over de process performance en de process capability.

Six Sigma is juist door het gebruik van deze tools veel krachtiger dan andere verbeter technieken. Waar Lean zich focust op het proces, kijk je met Six Sigma naar de data. Samen heb je een krachtige combinatie.

Zelf berekenen kun je met 5ST3PS Template Anderson Darling

Latest Post

At 5ST3PS we have one foot in science and one foot in practice. This enables us to combine the knowledge of both worlds and use it in our courses. On this page we share some papers to share our scientific knowledge.

Brochure downloaden

Brochure downloaden