Operational en transactional six sigma Als je denkt dat Six Sigma alleen voor maakomgevingen is,…