Lean implementation frameworks Met een framework heb je handvatten om een methode toe te passen.…