Search
Close this search box.

T-testen six sigma

t-testen

T-testen six sigma

T-testen six sigma zijn een belangrijk onderdeel voor zowel de Lean Six Sigma Green Belt als de Lean Six Sigma Black Belt. Je kent misschien wel de 2-sample T-test en de 1-sample t-test. Met de 2 sample t-test kun je 2 groepen met elkaar vergelijken. Met de 1 sample t-test kun je een groep vergelijken met een norm. Als je bijvoorbeeld wilt weten of de koopkracht met bijvoorbeeld gemiddeld 3 procent is gedaald, kun je een aantal huishoudens vergelijken met deze 3 procent. Als je de koopkracht van ouderen vergelijkt met met die van jongeren, kun je kijken wie er meer of minder op achteruit is gegaan.

Waarom gebruik je t-testen?

Vaak heb je te maken met een factor waarvan je denkt dat die het verschil maakt. Bijvoorbeeld je gebruikt 2 ovens en je hebt kwaliteitsissues. Dan zou je kunnen vermoeden dat de 2 ovens van invloed zijn op de kwaliteit. Dan kun je 2 samples nemen. Uit de eerste oven neem je een sample en uit de tweede oven neem je een sample. Als je bijvoorbeeld broden bakt, dan kun je van de twee samples het gewicht vergelijken of iets anders wat kritisch is voor de kwaliteit. 

Is er een verschil?

Je ziet bij de uitgelichte afbeelding op deze pagina een voorbeeld met 5 halve broden. Van de 2 ovens zijn elk 5 broden apart gezet en gewogen. De vraag is nu of er een verschil is tussen het gemiddelde gewicht van de 5 broden uit de 2 ovens. Nu zul je zeggen waarom maar 5 broden. Goede vraag. Je kunt ook wel 10 of 20 broden nemen, maar we zijn op zoek naar bewijs voor de aanname dat er een verschil is. Als we al voor 5 broden geen bewijs hebben, waarom dan meer moeite doen. Voorspellende statistiek gaat niet over alle data, maar over samples waarmee je uitspraken doet met een bepaalde mate van onbetrouwbaarheid over het geheel.

Voor de broden uit oven 1 zie je een gemiddeld gewicht van 402,18 en voor de broden uit oven 2 zie je een gewicht van 398,99. Is dat verschil significant? Gelet op de kanswaarde of de P-waarde is de kanswaarde inderdaad significant. Als de P waarde kleiner is dan 0,05 spreek je van significantie. Dus dat zou dan betekenen dat de broden uit oven 1 gemiddeld zwaarder zijn dan de broden uit oven 2.

Je bent er nu nog niet, want je hebt maar 5 broden en nog geen antwoord op de vraag hoe verschillend. Wat je leert in zowel de Green Belt als de Black Belt is om nu de relaties te zoeken tussen de factoren die het gewicht beïnvloeden en hoeveel je daarmee verklaart. Dan kun je gericht werken aan het optimaliseren van de kwaliteit.

Latest Post

At 5ST3PS we have one foot in science and one foot in practice. This enables us to combine the knowledge of both worlds and use it in our courses. On this page we share some papers to share our scientific knowledge.

Voor meer informatie lees meer in onze kennisbank

Brochure downloaden

Brochure downloaden