Search
Close this search box.

Scrum Upscalen – 10 belemmerende factoren voor het opschalen van Scrum

Klinkt bekend? Je bent als organisatie lokaal begonnen met Scrum, meestal bij IT en het opschalen komt maar niet van de grond. Dooddoeners zijn dat Scrum alleen voor IT is, of dat dat niet past bij de rest van de organisatie. De mooiste vind ik zelf: “eigenlijk werken we al Scrum, alleen noemen we het nog niet zo”. Bij 5ST3PS waren we benieuwd wat de betrokkenen er nu zelf van vinden. Onder bijna 100 deelnemers vroegen we wat volgens hun de belemmerende factor was in het opschalen van Scrum. Dat leidde tot een top 10 die wel herkenbaar is.

1. Organisatiestructuur en besluitvorming

In elke organisatie heb je primaire processen, ondersteunende processen en de besluitvormende processen. Als de primaire processen en de ondersteunende processen wel Agile zijn, maar de besluitvormende processen niet, dan ga je vanzelf de Agile ontwikkeling tot stilstand brengen. Of wat erger is, dat zich twee besluitvormende lagen ontwikkelen: een informele en een formele. Waarom is dat erg? Omdat je dan op een gegeven moment het overzicht kwijt bent en je in Scrum juist datgene centraal zet wat op dat moment waarde toevoegt aan de organisatie. Met decentrale en informele lijntjes heb je risico op sub-optimalisatie van het eigen stuk wat vanuit organisatie perspectief niet wenselijk is.

2. Onvoldoende support van het senior management

Er is een verschil tussen support toezeggen en support naleven. Toezeggen van support bij de opstart of het opschalen zal het probleem niet zijn. Als er echter keuzes gemaakt moeten worden, dan is het naleven van support noodzaak omdat scrum teams anders gaan zwemmen. Of erger worden aangesproken op de voortgang terwijl ze zelf niet de support hadden. Dan kun je dat aan de Scrum Master delegeren, maar die zal dan tegen dezelfde spreekwoordelijke muren aanlopen.

3. Scrum is iets naast het gewone werk

Veel respondenten gaven aan dat zij Scrum niet ervaren als iets wat het werk verlicht, maar juist als iets wat bovenop het werk komt. De redenatie is vaak dat door Scrum vanzelf ruimte ontstaat, maar tot die tijd ervaren ontwikkelaars dat ze naast het werk ook nog eens in Scrum teams zitten die ook van alles willen.

4. Afstemming projecten ontbreekt

Succes in elk project wordt bepaald door de inzet van kritische resources. Totdat we de code hebben gekraakt van het klonen, bepalen kritische resources de doorlooptijd. Als een kritische resource 40 uur nodig is en elke week 4 uur beschikbaar is dan is de minimale doorlooptijd 10 weken. Als er geen afstemming is tussen de projecten met een framework zoals Nexus, dan loop je vanzelf tegen de kritische grenzen.

5. Geen duidelijke definitie van succes

Vaak begint een Scrum initiatief lokaal en heb je het voordeel van dat het nieuw is, de eerste deelnemers zijn enthousiast en succes wordt vooral afgemeten aan het sneller opleveren van functionaliteit. Als je echter geen duidelijke definitie hebt, dan kun je zien dat wat niet af is in een Sprint wordt doorgeschoven naar een volgende Sprint. Of erger dat de Reviews voornamelijk gaan over de inspanningen zonder de tastbare resultaten zoals een Minimum Viable Product (MVP).

6. Gebrek aan vertrouwen

Vertrouwen kan drie kanten opwerken. Geen vertrouwen van het management in de teamleden en vice versa of geen vertrouwen tussen de teamleden onderling. In Scrum gaan mensen en interactie boven processen en tools. Als de interactie er niet is anders dan dat mensen samenkomen bij de ceremonies, dan kun je lastig zeggen dat de Agile manier van werken verankerd is. Daar komt ook nog eens bij dat als veiligheid in de organisatie een issue is, je sowieso een probleem hebt met mensen die fouten zouden mogen maken.

7. Vasthouden aan forecasting

´En wanneer kunnen we functionaliteit …. verwachten?´ Een zin die ik hoorde in de review bij een bank waarbij gelijk duidelijk was wat het probleem was. Scrum werken was daar goed, alleen ´we willen wel graag weten wat we wanneer kunnen verwachten, liefst voor het komende half jaar´. Als dit je normaal overkomt, dan raad ik je aan een cursus te volgen of anders nog eens de scrum guide te lezen.

8. Angst voor transparantie

Vroeger had je ´nepgordijnen´. Dan lijkt het van buiten alsof je een gordijn hebt, alleen je kunt ze niet dichttrekken zodat iedere voorbijganger een volledig blikveld heeft in de woonkamer en ziet wat die avond de pot schaft of welk programma wordt gekeken. Beangstigend of niet? Je hoeft uiteraard ook niet de boel potdicht te hebben, maar een beetje privacy is wel prettig. Zo ook met Scrum. Alles wordt zichtbaar, de voortgang, wie waarmee bezig is en op welk moment, wat er daadwerkelijk is opgeleverd en ga zo maar door. Vanuit procesperspectief ideaal (denk aan de Visual Factory), alleen niet iedereen zit erop te wachten om goede en soms ook minder goede redenen.

9. Oude patronen: vasthouden niet alleen aan het wat, maar ook het hoe

Een Scrum team is autonoom. Waar de Product Owner verantwoordelijk is voor het Wat om zo de waarde voor de organisatie te maximaliseren, is het Scrum team verantwoordelijk voor het Hoe en autonoom met de middelen die ze hebben het resultaat te realiseren. Soms is het in de praktijk lastig om het Wat en het Hoe te splitsen. Product Owners die zich met de inhoud bemoeien, andere stakeholders die zich rechtstreeks met de inhoud bemoeien of ontwikkelaars die alles terugverwijzen naar de Product Owner, ‘want niet duidelijk’.

10. Niet weten wat Scrum nu werkelijk inhoudt

Sommigen denken dat als je werkt in een Sprint, een backlog hebt, een ontwikkelteam hebt, mensen de rol van Product Owner en Scrum Master hebt gegeven en de ceremonies faciliteert, dat je dan ook werkelijk Scrum bent. Scrum is een framework om Agile ontwikkelen te faciliteren. De kern van Agile ontwikkelen is iteratief ontwikkelen vanuit het empirisme. Oftewel leren door te ervaren. Als je dit niet snapt, is het risico aanwezig dat je eigenlijk nog steeds doet wat je vroeger al deed, maar dan in een Scrum team.

Zelf leren?

Wil je zelf Scrum Master worden of je kennis opfrissen? Volg dan onze opleiding tot Scrum Master. Tijdens onze opleiding maken we gebruik van echte casussen en is er voldoende ruimte om jouw situatie in te brengen. Bovendien hebben wij een database met honderden oefenvragen, zodat jij je optimaal kunt voorbereiden op het officiële PSM examen!

Meer info?

Je kunt ook vrijblijvend contact opnemen met info@5st3ps.nl.

Latest Post

At 5ST3PS we have one foot in science and one foot in practice. This enables us to combine the knowledge of both worlds and use it in our courses. On this page we share some papers to share our scientific knowledge.

Voor meer informatie lees meer in onze kennisbank

Brochure downloaden

Brochure downloaden