Search
Close this search box.

Scrum Master Fouten – De 8 Meest Gemaakte Fouten Door Scrum Masters

Wat zijn de meest gemaakte fouten door een Scrum Master? Ik heb veel organisaties gezien waar de overstap naar Scrum is gemaakt, maar waar dit nog niet volledig geslaagd is. Het is natuurlijk ook lastig om als manager een omslag te maken naar Scrum Master. Ik heb de meest gemaakte fouten op een rijtje gezet. Herken jij ze? De 8 fouten zijn:

  1. Scrum Masters die zich als projectmanager gedragen;
  2. Scrum Masters die zelf knopen doorhakken;
  3. Aanspreekpunt zijn voor oplevering;
  4. Bemiddelaar zijn tussen Product Owner en ontwikkelteam;
  5. Scrum Masters die de ceremonie voorzitten;
  6. Alles willen begrijpen wat het team doet;
  7. Toestaan dat sprintdoel niet wordt gehaald;
  8. Scrum Masters die geen hindernissen wegnemen.

1. Scrum Masters die zich als projectmanager gedragen

Dit is een van de meest gemaakte fouten door een Scrum Master. De oude manager is Scrum Master geworden, maar werkt nog op de oude manier. Dat betekent dat de manager nog steeds aan zijn of haar werknemers vertelt wat ze moeten doen. Dat is de oude manier van werken. In Scrum werken de medewerkers zelf aan oplossingen en het verbeteren van producten. De Scrum master coacht de medewerkers in het werken volgens Scrum; dat is dus een hele andere rol dan die van manager. Deze fout komt zo vaak voor dat ik er een apart artikel over heb geschreven.

2. Scrum Masters die zelf knopen doorhakken

Het team bepaalt hoe ze werken en het team moet dus zelf afwegingen maken en knopen doorhakken. In de Sprint Review laten ze dan zien welke afwegingen en keuzes zijn gemaakt. De Scrum Master kan het team wel helpen bij het maken van de keuzes, bijvoorbeeld door het stellen van vragen: “hoe helpt ons dit om het gestelde doel te bereiken? Wat levert dit op voor de klant/gebruiker?”

3. Aanspreekpunt zijn voor oplevering

De Product Owner is er verantwoordelijk voor dat een product op een bepaalde datum wordt opgeleverd. Hij of zij bepaalt waar aan wordt gewerkt en is dus verantwoordelijk voor de oplevering. De Product Owner houdt iedereen (klanten, managers, opdrachtgevers) buiten de deur zodat het Ontwikkelteam haar werk kan doen. Dit is dus geen taak voor de Scrum Master.

4. Bemiddelaar zijn tussen Product Owner en Ontwikkelteam

De Product Owner bepaalt waar aan gewerkt wordt en waar het product aan moet voldoen. Het Ontwikkelteam bepaalt binnen deze kaders hoe het product er precies uit komt te zien. Maar wat als de Product Owner niet duidelijk is? De gestelde doelen kunnen te algemeen of te vaag zijn. Het is dan aan de Scrum Master om de Product Owner hier in te coachen zodat de doelen duidelijker worden. Door als bemiddelaar op te treden, wordt het probleem niet opgelost en is de Scrum Master constant bezig om te bemiddelen en te vertalen.

5. Scrum Masters die de ceremonies voorzitten

Ontwikkelteams moeten zelfstandig kunnen werken. Een Scrum Master moet zichzelf op termijn dus in zekere zin overbodig maken. Wel zal hij of zij in het begin nodig zijn om de ceremonies goed te laten verlopen. Hierbij is het belangrijk dat de juiste zaken besproken worden en de juiste vragen gesteld worden. Maar de Scrum Master ziet er ook op toe dat de ceremonies binnen het gestelde tijdsvak plaatsvinden.

6. Alles willen begrijpen wat het team doet

Het Ontwikkelteam bestaat uit specialisten. Het is dan ook ondoenlijk om als Scrum Master alle gezamenlijke kennis van het Ontwikkelteam op te doen. Bovendien is het onnodig. Een Scrum Master helpt het team om efficiënter te werken. Daarvoor is het vooral belangrijk dat een Scrum Master hindernissen weghaalt voor de specialisten.

7. Toestaan dat sprintdoel niet wordt gehaald

Natuurlijk kan het een keer gebeuren dat het sprintdoel niet wordt gehaald. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Maar een Scrum Master moet wel voorkomen dat het sprintdoel meerdere keren niet gehaald wordt en dat het achterstallige werk doorgeschoven wordt naar de nieuwe sprint. Het Ontwikkelteam schat zelf in hoe lang ze ergens voor nodig hebben. Als dat doel niet gehaald wordt, moet een Scrum Master kijken of de burndown wel gelijkmatig verspreid is over de sprint. Waarschijnlijk is er sprake van het studentensyndroom als de sprint regelmatig niet gehaald wordt.

8. Scrum Masters die geen hindernissen wegnemen

Dit is echt funest voor een Ontwikkelteam. Hindernissen staan namelijk in de weg van het Ontwikkelteam om het werk af te maken. Een hindernis kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een andere afdeling, een externe leverancier of een gebrek aan budget/tijd. Het is dan essentieel dat de Scrum Master deze hindernis wegneemt. Anders kan het Ontwikkelteam niet verder en moet zij wachten. Dit zou zorgen voor een enorme verspilling van tijd.

Zelf leren?

Wil je zelf Scrum Master worden of je kennis opfrissen? Volg dan onze opleiding tot Scrum Master en leer om bovenstaande fouten te voorkomen. Tijdens onze opleiding maken we gebruik van echte casussen en is er voldoende ruimte om jouw situatie in te brengen. Bovendien hebben wij een database met honderden oefenvragen, zodat jij je optimaal kunt voorbereiden op het officiële PSM examen!

Meer info?

Je kunt ook vrijblijvend contact opnemen met info@5st3ps.nl.

Latest Post

At 5ST3PS we have one foot in science and one foot in practice. This enables us to combine the knowledge of both worlds and use it in our courses. On this page we share some papers to share our scientific knowledge.

Voor meer informatie lees meer in onze kennisbank

Brochure downloaden

Brochure downloaden