Search
Close this search box.

Wat is een Pugh matrix? | Uitleg, voorbeeld en template!

Een Pugh matrix helpt je om objectief de beste oplossing te kiezen. Je vergelijkt mogelijke oplossingen op basis van vooraf bepaalde criteria. Om de criteria te bepalen, kijken we naar het belang van de klant, het belang van het bedrijf en het belang van de medewerkers.

In dit artikel pas ik een Pugh matrix toe op de renovatie van het Binnenhof. Daardoor krijg jij als lezer een beeld van hoe je deze tool gebruikt. Om dit voorbeeld te maken, heb ik gebruik gemaakt van een openbaar adviesrapport aan de Tweede Kamer dat uit 2015 stamt. Daarnaast heb ik parlement.com geraadpleegd op dit onderwerp.

Een Pugh matrix maken in 5 stappen

Om een Pugh matrix te maken, lopen we de volgende 5 stappen door:

  1. Bepaal de criteria
  2. Ken wegingsfactoren toe aan de criteria
  3. Breng mogelijke oplossingen in kaart
  4. Bepaal in hoeverre oplossingen voldoen aan de criteria
  5. Reken totaalscores uit en kies de beste oplossing

Bepaal de criteria

Het is belangrijk dat je dit als eerste doet. Dat is de enige manier om volledig objectieve criteria vast te stellen. Als je dit achteraf doet, loop je het risico dat je onbewust de ene oplossing voortrekt. Je wilt elke schijn van partijdigheid vermijden. Daarom is criteria bepalen de eerste stap. Zorg dat er akkoord is op de criteria. Dan voorkom je dat er later discussie ontstaat over de criteria.

Bij het bepalen van de criteria kijk je naar de belangen van de klant, de belangen van het bedrijf en belangen van de medewerkers. Bij de renovatie van het Binnenhof zijn de kosten een belangrijk criterium. De renovatie wordt betaald van belastinggeld. Er is dus een belang om de belastingbetaler (klant) niet te veel geld uit te laten geven. Daarnaast kijken we ook naar hoe lang de verbouwing duurt en hoe veel ongemak het veroorzaakt voor de medewerkers (bewoners).

Ken wegingsfactoren toe aan de criteria

Voor deze stap geldt hetzelfde advies als de vorige stap. Bepaal de wegingsfactoren van tevoren en zorg voor overeenstemming binnen de organisatie. In ons voorbeeld vinden we criterium 1 (kosten) en criterium 2 (duur) het belangrijkst. Deze kennen we een wegingsfactor 3 toe. Het ongemak voor de bewoners van de Tweede Kamer (TK) telt minder zwaar met een wegingsfactor 2.

Breng mogelijke oplossingen in kaart

Bij deze stap bepalen we welke mogelijke oplossingen we gaan vergelijken. In het adviesrapport van 2015 zijn twee oplossingen voor de renovatie uitgewerkt: de lange variant en de korte variant. Bij de lange variant wordt steeds een deel van het Tweede Kamer gebouw gerenoveerd. Bewoners verhuizen tijdelijk naar een ander pand als hun gedeelte verbouwd wordt. Bij de korte variant verhuist de gehele Tweede Kamer naar een ander pand gedurende de renovatie.

Bepaal in hoeverre oplossingen voldoen aan de criteria

In deze stap geven we elke oplossing een score voor elk criterium. Bij mijn voorbeeld is 1 de laagste score en 3 de hoogste score. Je mag desgewenst ook een andere schaal voor de scores hanteren. De onderlinge verschillen zullen in de totaalscore naar voren komen, ongeacht de gebruikte schaal.

De lange variant kost ongeveer € 600 miljoen en duurt minimaal 13 jaar. Voor de bewoners van de Tweede Kamer betekent dit dat ze in het Tweede Kamer gebouw kunnen blijven werken. Ze hoeven alleen tijdelijk te verhuizen als hun gedeelte verbouwd wordt. De korte variant kost € 475 miljoen en duurt ongeveer 5,5 jaar. De bewoners van de Tweede Kamer moeten dan wel tijdens de gehele verbouwing in een ander pand werken.

De lange variant is het duurst en krijgt dus een 1 voor ‘kosten’. De korte variant is goedkoper en krijgt een 2 voor ‘kosten’. Bij ‘duur’ krijgt de lange verbouwing een 1. De korte variant krijgt een 3 voor ‘duur’, omdat deze variant echt veel korter is. Bij het derde criterium komt de lange variant wel beter uit de bus en scoort het een 3. Ik heb de korte variant een score van 1 toegekend voor het derde criterium.

Reken totaalscores uit en kies de beste oplossing

Ten slotte reken je de totaalscores uit. Vermenigvuldig de score met de wegingsfactor en tel alle scores bij elkaar op. Je ziet dan welke oplossing het beste uit de bus komt. In onderstaande afbeelding zie je dat de korte variant de hoogste score heeft. Dit is dus de beste oplossing.

Hecht niet te veel waarde aan het cijfermatige verschil tussen 2 oplossingen; het maakt niet zo veel uit of het onderlinge verschil 3 of 6 is. De Pugh matrix helpt je om de oplossingen te rangschikken van beste oplossing naar minst goede oplossing. Dit is een zogenaamde ordinale schaal: we kunnen zeggen dat de ene oplossing beter is dan de ander, maar we kunnen niet precies zeggen hoe veel keer beter. En we hoeven ook niet te weten of de ene oplossing 2x beter is of 3x beter. Kies gewoon voor de beste oplossing.

Artikelen gerelateerd aan de Pugh matrix

Wellicht vind je onderstaande artikelen ook interessant:

Latest Post

At 5ST3PS we have one foot in science and one foot in practice. This enables us to combine the knowledge of both worlds and use it in our courses. On this page we share some papers to share our scientific knowledge.

Voor meer informatie lees meer in onze kennisbank

Brochure downloaden

Brochure downloaden