Search
Close this search box.

Lean & Scrum – Hoe verhouden de Lean startup en Scrum zich tot elkaar?

Grote organisaties zijn actief bezig om concepten zoals Scrum en de Lean Startup te implementeren. Vraag is dan hoe de 2 zich tot elkaar verhouden.

Agile en Scrum

Agile kennen we vooral van het Agile Manifesto en staat voor een aantal waarden en principes om iteratief te ontwikkelen. Vooral de 4 principes geven de mindset om anders te ontwikkelen dan in traditionele methoden welke gebaseerd zijn op het verzamelen van de Requirements, het maken van het Design, het Design vertalen naar het Technisch Ontwerp, het daadwerkelijke coderen en vervolgens testen en tenslotte het implementeren en overdracht naar de beheersorganisatie. Een stapsgewijze benadering waarbij je pas naar de volgende fase kunt als je de voorgaande hebt afgesloten. In de praktijk gaan de stappen steeds meer door elkaar lopen hoe dichter je bij de implementatie komt. Als in de testen blijkt dat een design issue ten grondslag ligt aan het issue, dan zul je toch weer en stukje ontwerp moeten maken, coderen en testen. Dus in plaats van achter de feiten aan te lopen kun je beter de volgende waarden hanteren:

 1. individuals and interactions over processes and tools
 2. working software over comprehensive documentation
 3. customer collaboration over contract negotiation
 4. responding to change over following a plan

Scrum is dan het framework om het Agile werken te faciliteren, waarbij in een Sprint eerst wordt bepaald wat er wordt gedaan, dit wordt uitgevoerd en vervolgens in de Review wordt opgeleverd en in de Retrospective wordt gekeken hoe we beter kunnen ontwikkelen.

Lean Startup

De Lean startup is de titel van het gelijknamige boek van Eric Ries uit 2011. De Lean startup richt zich op start-ups en product ontwikkeling en begint met de klant en past Lean principes toe om te ontwikkelen. Definities uit de Lean start-up zijn:

 • Minimum viable product
 • Continuous deployment (only for software development)
 • Split testing
 • Actionable metrics
 • Pivot
 • Innovation accounting
 • Build-Measure-Learn

Combineren van de Lean startup en Scrum

De definitie van Build-Measure-Learn sluit heel erg aan bij Scrum en het hele idee van Agile ontwikkelen. Door Scrum als het Framework te beschouwen met de bijbehorende Agile waarden (en principes) en de Lean startup als het proces om van klantwaarde tot eindproduct te komen, combineer je beide methoden en heb je de handvatten voor het organiseren (Scrum) en het uitvoeren (Lean startup).

 

Latest Post

At 5ST3PS we have one foot in science and one foot in practice. This enables us to combine the knowledge of both worlds and use it in our courses. On this page we share some papers to share our scientific knowledge.

Voor meer informatie lees meer in onze kennisbank

Brochure downloaden

Brochure downloaden