Search
Close this search box.

Industry 4.0. en Lean Six Sigma

Industry 4.0. en Lean Six Sigma

Industry 4.0. en Lean Six Sigma. Kun je ze samen gebruiken? Of moet je kiezen? In dit artikel lees je meer erover. Lean en Six Sigma ken je als 2 methoden voor kwaliteitsmanagement. Verder ken je ze als verbetermethoden. En volgens sommigen een filosofie. Hoewel Lean en Six Sigma twee aparte verbeter methodes zijn, kennen ze een gemeenschappelijke geschiedenis. Als je meer daarover wilt lezen, kun je terecht bij het kennisinstituut BlackBelt Institute. 

Lean en Six Sigma

In de eerste les van zowel de Lean Six Sigma Green Belt (LSSGB) als de Lean Six Sigma Black Belt (LSSBB) leer je dat je je met Lean meer richt op het proces en de verspillingen. En dat je met Six Sigma meer kijkt naar de data en de variatie. Deze twee disciplines werken succesvol samen. Als je ze combineert krijg je het beste van beide werelden, de processen en de data. Maar beide methoden zijn ook erg mens gericht en hoe zit dat dan met Industry 4.0.? Een terechte vraag.

Industry 4.0.

Met de komst van industry 4.0. zie je dat de interactie tussen machine en mens aan het veranderen is. Je ziet dat de interactie zich steeds meer verplaatst naar connectiviteit tussen mens en machine. En dat machines ook met elkaar communiceren, uitwisselen en leren.

Met Industrie 4.0 heb je potentieel de middelen om beter in te kunnen spelen op een veranderende wereld. Met veranderende klantwensen, nieuwe technologieën en vraagstukken van schaarste. Op strategisch en tactisch niveau biedt Industry 4.0 de de infrastructuur om sneller te kunnen reageren of zelfs te anticiperen op de omgeving.

Op operationeel niveau kun je realtime processen monitoren, inputs efficiënt op elkaar afstemmen en leren van wat er misgaat. Hiervoor heb je toepassingen zoals Cyber ​​Physical Systems (CPS), Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) en blockchain technologie. Als alles goed gaat, heb je als de factor mens eigenlijk geen omkijken meer naar jouw proces. Of toch niet?

Complexiteit

Hoe complexer een systeem, hoe lastiger het is deze te analyseren en de onderliggende patronen te onderkennen. Als het systeem doet wat het moet doen, is dat geen issue. Maar als het systeem niet doet wat het moet doen, krijg je een probleem. Vanuit een traditionele benadering zou je dan zeggen dat het ontwerp verkeerd is. Maar met Industry 4.0. leert de technologie zich om zelf aan te passen. Je kunt een beoordelingsproces automatiseren. Maar als er complexiteit in zit, zat het algoritme zelf leren hiermee om te gaan. En kan het zomaar zijn dat die ziet dat fraudeurs allemaal aan bepaalde kenmerken voldoen. En krijg je een bias.

Eenvoud

Hoe eenvoudiger de processen en hoe beter je zelf in staat bent onderliggende patronen te analyseren, hoe kleiner de kans op ongewenste uitkomsten. Of ongelukken. Dus Industry 4.0. kan een zegen zijn. Maar afhankelijk van de complexiteit nieuwe problemen creëren. Eenvoud en het vermogen patronen te begrijpen en grondoorzaken weg te nemen worden juist belangrijker dan ooit.

Hoewel velen zeggen dat het met die ontwikkelingen wel mee zal vallen, is het leren van patronen een conclusies trekken iets wat ons als mensen superieur maakte. Alleen AI kan dat nog veel beter. In 2016 versloeg AI kampioenen voor het bordspel GO. We zijn nu al weer jaren verder en de technologie maakt sprongen. Zoals wijlen Stephen Hawking zei is de biologische evolutie de beperkende factor omdat die langzamer gaat dan de technologische evolutie. +

Procesinrichting volgens de principes Eenvoud voor Complexiteit, Regel voor Uitzondering en Controle boven Vertrouwen remmen dit in ieder geval af.

Latest Post

At 5ST3PS we have one foot in science and one foot in practice. This enables us to combine the knowledge of both worlds and use it in our courses. On this page we share some papers to share our scientific knowledge.

Voor meer informatie lees meer in onze kennisbank

Brochure downloaden

Brochure downloaden