HBO-cursussen

In het cursusjaar 2021-2022 bieden we in totaal 6 HBO-cursussen en 3 Post Academische Opleidingen (PAO) aan. De cursussen en opleidingen zijn grotendeels in te delen op drie verschillende gebieden: (1) Business Development, (2) Product & Portfoliomanagement, en (3) Verandermanagement. Hier onder vind je een toelichting per gebied.

Business Development

Business Development gaat over het in de markt zetten van een product. Je leert tijdens deze cursussen om de unique-selling-points van jouw organisatie in kaart te brengen. Vervolgens ga je jouw verkoopstrategie en organisatie afstemmen op deze punten. Je leert om werkzaamheden die geen waarde toevoegen voor de klant te elimineren of te minimaliseren. Zo wordt jouw organisatie efficiënt en slagvaardig. De cursussen en PAO voor Business Development zijn:

Agile Scrum

Product & Portfoliomanagement

Tijdens deze cursussen leer je om een product succesvol in de markt te zetten. Na afloop ben je in staat om een productplan op te stellen waarmee je jouw producten succesvol kunt lanceren. Bovendien leer je om de relatieve marktpositie van jouw product te monitoren en bij te sturen. De cursussen en PAO voor Product & Portfoliomanagement zijn:

Verandermanagement

Stilstand is achteruitgang. Maar veranderen is niet gemakkelijk. Bij veranderprojecten kan je op veel weerstand van medewerkers stuiten. Hoe overwin je deze weerstand en hoe krijg je medewerkers mee? Daar gaan de cursussen verandermanagement over. Bij 5ST3PS hebben we hier veel ervaring mee (zie een aantal cases die we in het verleden hebben gedaan). De cursussen en PAO voor Verandermanagement zijn:

Volg ons op LinkedIn

Volgen

Neem contact met ons op

Via onderstaand formulier kunt u contact met ons opnemen. Wij beantwoorden uw mail zo snel mogelijk. U kunt ook bellen naar 010-8468990.

5ST3PS garandeert dat persoonlijke informatie die u verstrekt strikt vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden zal worden verstrekt.