Alle blogs

GRPI Goals Roles Processes Interpersonal Relationships

By 15 maart 2021augustus 26th, 2021Geen Reacties

Wat is GRPI?

GRPI Goals Roles Processes Interpersonal Relationships oftewel in het Nederlands Doelen, Rollen, Processen en Relaties DRPR is een model ontwikkeld in de jaren zeventig door Richard Beckhard. Met het GRPI model kan naar de teamdynamiek worden gekeken in relatie tot de doelen die bereikt moeten worden. Het GRPI model wordt vaak gebruikt in combinatie met het  CAP model

Hoe pas je GRPI toe?

In de eerste stap wil je de doelen helder krijgen. In een teamsessie bereik je overeenstemming over het doel en de resultaten, de klanten en de behoeften en de doelen en resultaten. Door dit in een teamsessie te doen, kun je gemeenschappelijke overeenstemming bereiken.

De tweede stap is dat je met elkaar bespreekt wie wat doet en wie welke rol heeft. Verder dat je goed uitvraagt welke de de wederzijdse verwachtingen zijn en wie waarvoor verantwoordelijk is. Vervolgens kun je in de derde stap bepalen hoe je tot het doel komt. Dat zijn dan de activiteiten, afspraken over de communicatie en de opvolging. Tenslotte vraag je hoe het team met elkaar wil samenwerken en de praktische afspraken.

Wat is belangrijk voor een GRPI ?

Als je het hebt over GRPI Goals Roles Processes Interpersonal Relationships dan is een gelijkwaardige communicatie van belang. In de rol van facilitator, vaak de Green Belt of de Black Belt moet je dit proces begeleiden en letten op de regels voor coaching. Als je trouwens meer wilt weten over de verschillende Belten dan kun je terecht op het kennis instituut  

Template voor een GRPI

Hieronder kun je het template voor het zelf toepassen van de 5ST3PS Template GRPI checklist

IN dit template heb je voor elk van de aspecten Doelen, Rollen, Processen en Relaties vragen om te bepalen in hoeverre dat van toepassing is op het team. Zo kun je zelf een audit doen. Met de resultaten kun je vervolgacties bepalen en bespreken in het team.

Aanvraagformulier Template GRPI