Search
Close this search box.

Duivelsdriehoek

Duivelsdriehoek

De Duivelsdriehoek staat voor de spanning die je zult ervaren tussen tijd, kwaliteit en geld. Als je projecten doet, moet het altijd sneller, beter en goedkoper. En dat gaat nu eenmaal niet. En aan de andere kant zul je ervaren dat langzamer niet betekent dat je beter werkt. Of als je meer geld besteedt dan je dan een beter product krijgt.

Als je Agile werkt, dan werk je in korte cycli om zo de resultaten af te stemmen op wat haalbaar is. En in samenwerking met de klant. In dit artikel lees je over 3 aspecten die belangrijk zijn om de duivelsdriehoek goed te managen.

Zowel in Lean als Six Sigma krijg je hiermee te maken in jouw rol als Lean Green Belt en Lean Six Sigma Green Belt of Lean Black Belt en Lean Six Sigma Black Belt mee te maken.

Voice of the Customer

Je zou denken dat Agile en Scrum redelijk nieuw zijn. Dat klopt in zoverre dat je pas vanaf de jaren negentig ziet dat er meer belangstelling is voor een andere manier van projectmatig werken. De manieren die je nu kent als Agile en Scrum.Alleen de basis vind je al veel eerder in het Toyota Productie Systeem TPS.

Een belangrijke basis voor zowel Agile, Scrum en Lean is de Voice of the Customer  

In zowel Agile als Scrum verkies je samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen. Je zult zelf ook wel ervaren hebben dat het lastig is om als iets nog niet concreet is je daarbij een voorstelling te maken.

Door de klant mee te nemen in het ontwikkeltraject kun je je veel beter aanpassen. En door Lean weten we dat je uiteindelijk minder tijd kwijt bent aan ontwikkelingen omdat je heel veel nawerk uitspaart.

Als je de klant nauw betrekt in het project, dan levert dat uiteindelijk meer op. Betere kwaliteit, minder foutkosten, minder hersteltijd. Natuurlijk moet jouw klant wel de juiste mindset hebben. Klantrelaties zijn een tweezijdig proces.

Wat je helpt in de gesprekken is het bepalen van wat kritisch is voor de kwaliteit oftewel de Critical-to-Quality CTQ.

Meer over de CTQ en een gratis template vind je HIER. 

Kaizen

Als je Kaizen vertaalt krijg je Verandering ten Goede. Kaizen is een verbetermethode maar vooral ook een mindset. Namelijk dat je door kleine stappen uiteindelijk meer bereikt. Vraag maar aan de schildpad. Het blijkt dat organisaties die Kaizen toepassen uiteindelijk succesvoller zijn met veranderingen dan organisaties die dat niet doen.

Uit Agile en Scrum weten we dat je beter kunt reageren op verandering dan grote veranderingen in te zetten. Voordat je het weet is de scope gewijzigd. Of moet je terug naar de tekentafel. Of hoeft het grote project niet meer.

De les in de duivelshoek is dan ook Denk Groot, Begin Klein.

Meer lezen over Kaizen, de stappen en vaardigheden kun je HIER

Duivelsdriehoek en de Stakeholders

Je kunt een grote overeenkomst leggen tussen de betrokkenheid van de stakeholder en projectsucces. En daarmee de driehoek van kwaliteit, tijd en geld. Een belangrijke les in Six Sigma en de DMAIC methode is dat effectiviteit = kwaliteit x acceptatie. Deze les is komt trouwens uit de psychologie, namelijk van Norman Maier  in 1963.

Als je een effectieve oplossing wilt moet die goed zijn en gedragen. Je kunt de beste oplossing hebben, als die niet gedragen wordt ben je nog steeds nergens. Stakeholdermanagement is dan ook belangrijk in project succes. En volgens sommige studies zelfs doorslaggevend. Als IJzeren Hein jouw wil doordrukken heeft op termijn geen zin. Dan krijg je op papier gedragen oplossingen terwijl iedereen naar uitvluchten zoekt.

Meer lezen over stakeholder analyse een een gratis template van de DMAIC vind je HIER

In de opleidingen van 5ST3PS besteden we veel aandacht aan hoe je effectief en efficiënt verbeteringen realiseert. Dat gaat dan over hoe je mensen meeneemt, gedragen veranderingen krijgt, op de afgesproken tijd, scope en budget oplevert.

Wil je trouwens meer lezen over Agile en de praktische toepassing lezen dat kun je in de Longread HIER

Latest Post

At 5ST3PS we have one foot in science and one foot in practice. This enables us to combine the knowledge of both worlds and use it in our courses. On this page we share some papers to share our scientific knowledge.

Brochure downloaden

Brochure downloaden