Search
Close this search box.

Digitalisatie Smart Manufacturing Intelligent Manufacturing en Six Sigma

Digitalisatie Smart Manufacturing Intelligent Manufacturing en Six Sigma

Digitalisatie Smart Manufacturing Intelligent Manufacturing en Six Sigma worden vaak op een hoop gegooid. Als je processen verbetert of ontwerpt, kun je je afvragen hoe Lean en Six Sigma deze ontwikkelingen aanvullen. Of juist niet.

In dit artikel leggen we eerst uit wat elk begrip is. Daarna kun je lezen wat praktijkvoorbeelden van deze toepassingen van Industry 4.0. Meer lezen over Industry 4.0. kun je in dit artikel. 

Digitalisatie

Digitalisatie is het zelfstandig naamwoord van digitaliseren. Het betekent het omzetten van analoge gegevens in je raad het al, digitale gegevens. Nu is een vroege vorm van digitalisatie de CD, waarbij LPs werden omgezet. Alles wat je kunt coderen, kun je digitaal maken. Dus als je telkens handelingen herhaalt, kun je die ook digitaliseren. Dat is de essentie van RPA of Robotic Process Automation.

Eenvoudige handelingen die je digitaliseert en automatiseert. Daarbij geldt dat hoe simpeler, hoe beter. Eigenlijk heeft RPA weinig te maken met robots, omdat het gaat om de interface tussen proces stappen. Hiervoor moet je de scope van jouw proces helder hebben en verspillingen eruit gesloopt hebben. Hoe simpeler, hoe beter, hoe groter het effect.

Wat RPA namelijk zeker niet is, is een alternatief voor verbeteren. Met automatisering zorg je voor doorlooptijd verkorting. Alleen als je de verspillingen mee automatiseert, ga je vanzelf problemen creëren. Zie daarvoor ook de longread in dit artikel.

Smart Manufacturing

Smart manufacturing en smart factory zie je vaak op een hoop gegooid worden. Het slim gebruiken van technologieën in een netwerk zodat machines en computers met elkaar informatie kunnen uitwissen, is Smart manufacturing. In de ‘slimme fabriek” worden deze toegepast door machines.

Een voorbeeld is een geavanceerd logistiek centrum. Hier zie je de bestelling binnenkomen. Dan zie je dat die automatisch wordt meegegeven aan een robot die het item ophaalt.  Op een band legt en dan inpakt om aan de klant te versturen. Alleen de chauffeur van de vrachtwagen is nog niet gedigitaliseerd. De prototypes vind je al wel.

Intelligent Manufacturing

Met SMART Manufacturing afgekort SM kun je handelingen digitaliseren en beslissingen nemen. Gaat het transport robotje linksom of rechtsom? Dat beslist het zelf. Alleen wil het robotje leren over de meest optimale route en dat voorspellend laten zijn voor andere routes. Dat is de kern van Intelligent Manufacturing afgekort IM.

Dan hebben we het over de combinatie van Machine Learning (ML), Big Data en Internet of Things. Net zoals jij als mens leert door ervaringen, leert een machine met deze technologie ook. Door analyse van data, de patronen en relaties tussen inputs en outputs. Daar heb je veel data voor nodig, big data. En heb je krachtig internet en een krachtige verwerking nodig, IoT. De basis zijn algoritmes. Algoritmes lijken moeilijk, maar is in de basis een set van instructies hoe je iets kunt bereiken.

Als achter een hek een bal ligt, kun je proberen jouw hand erdoor te steken om de bal te pakken. Maar als die te groot is voor het hek, lukt je dat niet. Of je gebruikt jouw handen om de bal naar boven te bewegen en over het hek heen te gooien. Dat leren door te ervaren is heel heel simpel gezegd de kern van algoritmes en kunstmatige intelligentie. Artificial Intelligence of AI heeft ten opzichte van menselijke intelligentie het voordeel dat het uiteindelijk veel sneller evolueert. Daarmee is volgens sommigen gelijk het nadeel benoemd.

Six Sigma

Six Sigma ken je waarschijnlijk wel als kwaliteitsmethode, waarin je statistiek gebruikt. Het sigma niveau zegt je daarbij iets over het kwaliteitsniveau. Kwaliteit gaat over jouw product en de klant. In deze methode leg je relaties tussen de input van het proces en de output. Variantie is dan wat de klant ervaart en voelt. Door variantie te verminderen en grondoorzaken weg te nemen, krijg je betere kwaliteit, lagere kosten en overall betere resultaten.

Zowel de Lean Six Sigma Green Belt als de Lean Six Sigma Black Belt leren technieken om processen efficiënter en effectiever te maken met data. Six Sigma kun je door deze focus dan ook niet los zien van proces verbetering. Hoe pas je dat dan toe? Dat laten we zien met een voorbeeld van ons.

Wil je meer lezen over Six Sigma en hoe je dat toepast? Ga dan naar deze longread. 

Toepassing Six Sigma en Industry 4.0.

Een fabriek had het goed voor elkaar. Het ERP systeem voldeed en zowel de klanten als leveranciers waren daarop aangesloten. Vanuit de Enterprise Resource Planning kreeg je het productie schema (Master Production Schedule) en wat je allemaal nodig had op de productie vloer en wat je moest inkopen (Material Requirements Planning). Deze werden dan keurig in het ERP ingepland. Elke order werd voorbereid. De barcodes correspondeerden. Ook weer met wat in het ERP stond. Alleen zodra er iets mis ging, bijvoorbeeld een aanvoer van goederen vertraagde, kon de boel weer worden omgegooid.

Het probleem was verder dat de voorkant van de organisatie los stond van de rest. Op de fabrieksvloer zag je een hoge volwassenheid van Total Productive Maintenance of TPM. De koppeling naar de voorkant was er niet. Door Value Stream Mapping en de meer complexe C&E technieken konden we de processen stroomlijnen. Nu had je geen uitzonderingen meer. En konden we de interfaces automatiseren. Nu de basis op orde was, was de volgende stap om de hierarchische manier van productie aansturing aan te pakken.

Het ERP bestuurde nu alles, tot aan de orders en barcodes toe. Als je de ERP alleen gebruikt voor het hele MPS en MRP, heb je meer flexibiliteit. Dus in welke volgorde je alles afhandelt, geeft je meer vrijheidsgraden. En als je dat koppelt aan de beschikbaarheid van resources en middelen, dan bouw je de intelligentie voor wanneer je wat doet binnen het productie schema in op de werkvloer. Maar dan geautomatiseerd.

Digitalisatie Smart Manufacturing Intelligent Manufacturing en Six Sigma

In ons voorbeeld zie je dat we eerst de verspillingen uit de processen gingen halen. Lean. Daarna gingen we interfaces automatiseren. RPA. Toen bouwden we intelligentie in, door in de architectuur onderscheid te maken tussen het wat en het hoe. En daarop smart technology in te zetten ondersteund door de data die we met Six Sigma ontsloten hadden.

Wil je meer leren of wil je hulp bij het toepassen? Maak een afspraak met één van onze adviseurs die je verder kunnen helpen.

 

 

 

 

Latest Post

At 5ST3PS we have one foot in science and one foot in practice. This enables us to combine the knowledge of both worlds and use it in our courses. On this page we share some papers to share our scientific knowledge.

Voor meer informatie lees meer in onze kennisbank

Brochure downloaden

Brochure downloaden