Alle blogsScrum

De 8 taken van een Scrum Master – Wat doet een Scrum Master?

By 28 september 2020 Geen Reacties

Wat voor taken heeft een Scrum Master? Wat doet hij of zij de hele dag? Een Scrum Master is geen projectmanager. Het managen van het project ligt bij het Scrum Team. Een Scrum Master bepaalt niet wanneer iets wordt vrij gegeven; dat doet de Product Owner. Verder is de Scrum Master niet de kop van jut als de resultaten niet bereikt worden.

De taken van een Scrum Master volgens de Guide

Drinkt de Scrum Master dan de hele dag koffie en behoort praten dan tot de Scrum Master taken? Niet echt. In de Scrum Guide van de heren Ken Schwaber en Jeff Sutherland lezen we het volgende:

De Scrum Master is verantwoordelijk voor het promoten en ondersteunen van Scrum zoals gedefinieerd in de Scrum Guide. Scrum Masters doen dit door iedereen te helpen de Scrum-theorie, praktijken, regels en waarden te begrijpen.

De Scrum Master is een dienend leider voor het Scrum Team. De Scrum Master helpt degenen buiten het Scrum Team om te begrijpen welke van hun interacties met het Scrum Team nuttig zijn en welke niet. De Scrum Master helpt iedereen deze interacties te veranderen om de waarde gecreëerd door het Scrum Team te maximaliseren.”

Hoe gaat dat in de praktijk?

Wat betekent dit dan voor de Scrum Master taken? Er zijn acht taken die de Scrum Master heeft in de dagelijkse praktijk. De Scrum Master zal hier bij nieuwe Scrum Teams meer tijd aan kwijt zijn dan bij ervaren Scrum Teams.

1. Faciliteren van Scrum Events

De eerste taak is om de Scrum Events, zoals de Standup of de Daily Scrum, de Sprint Review, de Sprint Retrospective en de Sprint Planning te faciliteren. De Scrum Master ziet er op toe dat de juiste zaken besproken worden tijdens elk event en dat de events binnen het gestelde tijdsvak blijven.

2. Coachen in Scrum

De tweede taak is om het team te coachen in het toepassen van Scrum. Het Scrum Team moet zelf inschatten hoeveel werk ze kwijt zijn aan het sprintdoel. Ook moeten ze zelf bepalen hoe ze het doel gaan bereiken. Dit vraagt om een andere manier van werken. De Scrum Master begeleidt het Scrum Team zodat medewerkers snappen wat er van ze verwacht wordt.

3. Coachen van de Product Owner

De derde taak is om de Product Owner te coachen in de backlog en het backlog management. De backlog moet helder en inzichtelijk zijn voor het Scrum Team. Bovendien mag de backlog niet over het Hoe gaan. Kortom: de backlog mag niet te algemeen zijn, maar ook niet te specifiek. Dit is dus een lastige balans. De Scrum Master kan helpen om de ‘sweet spot’ te vinden.

4. Coachen van het team

De vierde taak is het team te coachen om een goede inschatting te maken van de burndown en hindernissen weg te nemen. Als een sprint twee weken duurt, dan zijn er dus tien werkdagen om aan het sprintdoel te werken. Je wilt dan zien dat er elke werkdag een tiende van het sprintdoel wordt opgeleverd. Bij een ongelijkmatige burndown is er sprake van het studentensyndroom. Het wegnemen van hindernissen is belangrijk om een gelijkmatige burndown te realiseren.

5. Ondersteunen van het team

De vijfde taak is ervoor te zorgen dat de teamleden ongehinderd de taken waaraan ze zich verbonden hebben uit te voeren. Stel dat een teamlid twee werkdagen ingepland staat om aan het sprintdoel te werken, dan wil je dat het teamlid ook echt beschikbaar is gedurende deze twee werkdagen. Deze tijd is namelijk meegerekend bij het inschatten van de sprint. De Scrum Master moet voorkomen dat het teamlid gedurende deze twee werkdagen door een manager gekaapt wordt om aan een ander project te werken.

6. Bevorderen interne samenwerking

De zesde taak is om de samenwerking en communicatie tussen Product Owner en Ontwikkelteam of de developers te bevorderen. Is het voor het ontwikkelteam helder wat de gestelde doelen zijn? Bemoeit de Product Owner zich niet met het Hoe? Dit zijn twee voorbeelden van zaken waar een Scrum Master op let wat betreft de samenwerking tussen Product Owner en Ontwikkelteam.

7. Scrum inzichtelijk maken voor betrokkenen en stakeholders

De zevende taak is om betrokkenen, developers, stakeholders, managers enzovoorts te coachen in het Scrum framework zodat iedereen de verschillen begrijpt tussen traditionele vormen van ontwikkelen en Scrum. Ook voor externe opdrachtgevers kan het wennen zijn dat een team met Scrum werkt. Het opgeleverde product kan namelijk verschillen van wat de opdrachtgever oorspronkelijk bedacht had, omdat het Ontwikkelteam een betere manier zag. Ook zijn er meer oplevermomenten en meer momenten om bij de sturen voor opdrachtgevers.

8. Misbruik voorkomen

De achtste taak is ervoor te zorgen dat de Scrum methode niet misbruikt worden om oude patronen in een andere vorm terug te laten komen. Uiteindelijk is het doel van Scrum meer resultaten in plaats van inspanningen, zodat er meer wordt gerealiseerd en de time-to-market wordt verkort. De Scrum Master is de specialist om teams hierin te coachen.

Zelf leren?

Wil je zelf een Scrum Master worden of je kennis opfrissen? Volg dan onze opleiding tot Scrum Master. Tijdens onze opleiding maken we gebruik van echte casussen en is er voldoende ruimte om jouw situatie in te brengen. Bovendien hebben wij een database met honderden oefenvragen, zodat jij je optimaal kunt voorbereiden op het officiële examen!

Meer info?

Je kunt ook vrijblijvend contact opnemen met info@5st3ps.nl.

Lean Six Sigma Scrum Master

Laat een reactie achter

Lees het volledige paper

Na het invullen van het formulier ontvang je de control chart in jouw mailbox!

Een Lean Six Sigma Black Belt van 5ST3PS kan u benaderen per mail/telefoon om u te ondersteunen in de oriëntatie.

Lees het volledige paper

Na het invullen van het formulier ontvang je de Modellen voor Agile werken in jouw mailbox!

Een Lean Six Sigma Black Belt van 5ST3PS kan u benaderen per mail/telefoon om u te ondersteunen in de oriëntatie.

Lees het volledige paper

Na het invullen van het formulier ontvang je de research paper “Six Sigma for service processes” in jouw mailbox!

Een Lean Six Sigma Black Belt van 5ST3PS kan u benaderen per mail/telefoon om u te ondersteunen in de oriëntatie.

Lees het volledige paper

Na het invullen van het formulier ontvang je de research paper “Key ingredients for the effective implementation of Six Sigma program” in jouw mailbox!

Een Lean Six Sigma Black Belt van 5ST3PS kan u benaderen per mail/telefoon om u te ondersteunen in de oriëntatie.

Lees het volledige paper

Na het invullen van het formulier ontvang je de white paper “Bijsluiter voor het werken met Agile” in jouw mailbox!

Een Lean Six Sigma Black Belt van 5ST3PS kan u benaderen per mail/telefoon om u te ondersteunen in de oriëntatie.

Lees het volledige paper

Na het invullen van het formulier ontvang je de white paper “Hoe faciliteer je online sessies voor Lean?” in jouw mailbox!

Een Lean Six Sigma Black Belt van 5ST3PS kan u benaderen per mail/telefoon om u te ondersteunen in de oriëntatie.

Lees het volledige paper

Na het invullen van het formulier ontvang je de white paper “Critical chain toegepast in de gezondheidszorg” in jouw mailbox!

Een Lean Six Sigma Black Belt van 5ST3PS kan u benaderen per mail/telefoon om u te ondersteunen in de oriëntatie.

Lees het volledige paper

Na het invullen van het formulier ontvang je de white paper “Best practices voor thuis werken” in jouw mailbox!

Een Lean Six Sigma Black Belt van 5ST3PS kan u benaderen per mail/telefoon om u te ondersteunen in de oriëntatie.

Lees het volledige paper

Na het invullen van het formulier ontvang je de white paper “Wat we kunnen leren van top Lean Six Sigma managers” in jouw mailbox!

Een Lean Six Sigma Black Belt van 5ST3PS kan u benaderen per mail/telefoon om u te ondersteunen in de oriëntatie.