Search
Close this search box.

Control Chart uitleg

Control Chart uitleg

Je kunt je afvragen wat een Control Chart is en hoe je deze gebruikt. In Control Chart uitleg gaan we in op deze vragen. Eerst moet je weten dat data belangrijk zijn om goede besluiten te nemen. Zoals Deming, een grote kwaliteitsgoeroe al zei: ‘zonder data ben je weer iemand met een mening’. Data zorgen ervoor dat je patronen ziet die je anders niet zou opmerken.

Waar je in Lean vooral de proces focus hebt, heb je in Six Sigma meer een data focus. Als je Lean en Six Sigma combineert, krijg je het beste van 2 werelden, Lean Six Sigma.

Gedrag in de tijd

In de tijd verandert een procesprestatie. Dat is het meest duidelijk als je iets aan het maken bent. Of het nu is koekjes of een rapport, door het combineren van inputfactoren lever je iets wat waarde voor iemand toevoegt. Een Critical-to-Quality is dan ook een eigenschap die de kwaliteit duidt. Kwaliteit kent zowel een tijds als een kenmerk aspect. Als je koekjes bakt, zijn die na 15 minuten klaar en zijn dan lekker of niet.

Dankzij Walter Shewhart en andere grondleggers, weten we dat procesmonitoring essentieel is voor kwaliteitszorg. Door patronen in het procesgedrag in de tijd te onderscheiden, kun je bijzondere oorzaken vinden voor typisch procesgedrag. Met hulp van de Weco-rules kunnen we deze vinden.

Alles varieert

Meet voor de grap een koekje in een pak. Zelfs bij machinaal gefabriceerde koekjes vindt je (hele) kleine afwijkingen in het gewicht. Alles varieert en variantie is de sleutel voor kwaliteit. Jack Welch beschouwde variantie als de wortel van de kwaliteitsproblemen. Variantie is wat de klanten ervaren als ze onze producten en diensten afnemen.

In de Six Sigma aanpak ben je bezig variantie te verminderen om zo steeds voorspelbaarder en beter te worden. Zowel de Lean Six Sigma Green Belt als de Lean Six Sigma Black Belt leren technieken om bronnen van variantie op te sporen en te verminderen.

de opbouw van een control chart

Een control chart laat je letterlijk zien of het proces in control is. In het Nederlands hebben we het over beheerst. Een beheerst proces is een proces welke statistisch in controle is. Een proces is statistisch in controle als de CTQ zich in de tijd beweegt rond het gemiddelde en de natuurlijke procesgrenzen. Deze grenzen reken je uit met de standaard afwijking of standaard deviatie.

Als je kijkt naar de opbouw heb je in het midden het gemiddelde, ‘boven’ de Upper Control Limit UCL en ‘onder’ de Lower Control Limit LCL. Beide zijn gebaseerd op het gemiddelde en de standaard afwijking. Je kunt een format downloaden welke we als 5ST3PS gratis beschikbaar hebben gesteld via https://www.5st3ps.nl/gratis-paper-aanvragen/

Een programma als Minitab kan je als Belt ondersteunen. Een uitleg over de verschillende charts vind je in de longread op het kennisinstituut www.blackbelt.institute

Hoe je de control chart gebruikt in de Six Sigma aanpak

Je hebt een aantal momenten waarop je de control chart gebruikt in de six sigma aanpak. De probleemoplossende aanpak ken je ook wel als de DMAIC. De DMAIC is een gestructureerde aanpak om van probleem tot oplossing te komen. Een Green Belt en een Black Belt gebruiken deze aanpak om met Six Sigma data te gebruiken om grondoorzaken te vinden en weg te nemen. In de Measure fase kun je de control chart gebruiken om patronen in de CTQ te vinden.

Vervolgens kun je in de Analyze fase grondoorzaken voor het problemen analyseren. In de Improve fase ga je van de oplossing op papier naar de praktische oplossing. En in de Control fase toets je of je effect hebt gehad. Als je dan in de control chart dat het proces is verbeterd, dan kun je de resultaten overdragen. Onderdeel van de overdracht is de Statistische Proces Controle SPC.

Meer lezen over hoe je processen in kaart brengt, kun je in de longread HIER

Meer lezen over de Six Sigma aanpak, kun je in de longread HIER

 

Latest Post

At 5ST3PS we have one foot in science and one foot in practice. This enables us to combine the knowledge of both worlds and use it in our courses. On this page we share some papers to share our scientific knowledge.

Brochure downloaden

Brochure downloaden