AgileAlle blogsScrum

Bijsluiter voor het werken met Agile en Scrum

By 26 februari 2019 oktober 2nd, 2020 Geen Reacties
 • Lees deze bijsluiter goed voordat U Agile en Scrum gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in.
 • Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft U deze later nog nodig.
 • Heeft U last van één van de bijwerkingen of blijven de klachten bestaan of heeft U andere vragen, neem dan contact op met 5ST3PS of Uw eigen Scrum Master of Agile Coach.

Inhoud van deze bijsluiter

1.     Waarvoor wordt Agile & Scrum gebruikt?

2.     Wanneer mag je Agile & Scrum niet gebruiken of wordt het gebruik ontraden?

3.     Hoe gebruikt U Agile & Scrum?

4.     Werkzame stoffen;

5.     Mogelijke bijwerkingen;

Deze bijsluiter werd mogelijk gemaakt door 5ST3PS, specialist in het wendbaar en responsief maken van organisaties en het ontwikkelen van professionals in Lean, Six Sigma, Agile en Scrum.

 • Teams die stil vallen omdat ze alles gemaakt hebben waar de business om heeft gevraagd en de business nieuwe verdienmodellen moet gaan bedenken.
 • Slaaptekort vanwege het niet willen stoppen met het ontwikkelen.
 • Overgewicht ten gevolge van het eten van afhaalpizza.
 • Mensen die weer energie hebben en met plezier aan het werk gaan.

Aanvullende informatie

Deze bijsluiter werd mogelijk gemaakt door 5ST3PS, specialist in het wendbaar en responsief maken van organisaties en het ontwikkelen van professionals in Lean, Six Sigma, Agile en Scrum.

Wat wordt ontraden is om mengvormen van Agile & Scrum en Waterval methoden te gebruiken omdat dan het risico aanwezig is dat feitelijk een waterval wordt gevolgd, alleen dan in een timebox en met alle documenten die men vroeger ook produceerde.

Mogelijke bijwerkingen

Bekende mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van Agile & Scrum zijn:

 • Teams die stil vallen omdat ze alles gemaakt hebben waar de business om heeft gevraagd en de business nieuwe verdienmodellen moet gaan bedenken.
 • Slaaptekort vanwege het niet willen stoppen met het ontwikkelen.
 • Overgewicht ten gevolge van het eten van afhaalpizza.
 • Mensen die weer energie hebben en met plezier aan het werk gaan.

Aanvullende informatie

Deze bijsluiter werd mogelijk gemaakt door 5ST3PS, specialist in het wendbaar en responsief maken van organisaties en het ontwikkelen van professionals in Lean, Six Sigma, Agile en Scrum.

Scrum is het Framework om Agile ontwikkelen te faciliteren. Dit Framework bestaat uit een aantal rollen, een aantal ceremonies en een aantal ´artefacten´. De waarden en principes zijn leidend voor de manier van werken terwijl het Framework de manier van werken ondersteunt.

Werkzame stoffen

De werkzame stoffen in Agile & Scrum zijn Autonomie, Zingeving en Meesterschap. Oude theorieën over wat mensen beweegt zijn vooral gebaseerd op straf en beloning. Dit zijn extrinsieke motivatoren en hebben veel minder effect dan intrinsieke motivatoren. Uiteraard moeten mensen voldoende betaald worden en in een veilige omgeving werken, maar factoren zoals Zelfstandigheid, Meesterschap en Zingeving zijn veel belangrijker in het motiveren en presteren van mensen.

Dit is dan ook de reden dat Agile & Scrum vaak wordt gebruikt bij het chronisch niet tijdig opleveren van resultaat in plaats van het nog beter uitvoeren van Waterval methoden. Dit neemt niet weg dat sommige organisaties nog steeds proberen projectmatig werken nog beter te organiseren met klassieke methodes door er bijvoorbeeld nog meer besturing en controles op zetten.

Wat wordt ontraden is om mengvormen van Agile & Scrum en Waterval methoden te gebruiken omdat dan het risico aanwezig is dat feitelijk een waterval wordt gevolgd, alleen dan in een timebox en met alle documenten die men vroeger ook produceerde.

Mogelijke bijwerkingen

Bekende mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van Agile & Scrum zijn:

 • Teams die stil vallen omdat ze alles gemaakt hebben waar de business om heeft gevraagd en de business nieuwe verdienmodellen moet gaan bedenken.
 • Slaaptekort vanwege het niet willen stoppen met het ontwikkelen.
 • Overgewicht ten gevolge van het eten van afhaalpizza.
 • Mensen die weer energie hebben en met plezier aan het werk gaan.

Aanvullende informatie

Deze bijsluiter werd mogelijk gemaakt door 5ST3PS, specialist in het wendbaar en responsief maken van organisaties en het ontwikkelen van professionals in Lean, Six Sigma, Agile en Scrum.

Verder wordt geadviseerd het gebruik met de Scrum Master of de Agile coach af te stemmen bij de volgende indicaties:

 • Ontwikkelaars die heel erg taakgericht zijn en een hoge mate van aansturing nodig hebben.
 • Ontwikkelaars die heel erg op zichzelf gericht zijn en niet in teams willen samenwerken.
 • Angst in de organisatie die het gevolg is van mensen die in het verleden werden afgerekend op normen die met terugwerkende kracht werden opgelegd of juist helemaal niet bekend waren.
 • Een dominant mensbeeld in de organisatie dat het management van een organisatie als uitgangspunt hanteert, dat werknemers van nature lui zijn en werk zo veel mogelijk willen vermijden.
 • Een modus dat Agile & Scrum staan voor vrijheid blijheid.

Hoe gebruikt U Agile & Scrum?

Agile staat voor iteratief ontwikkelen waarbij er een aantal principes en een aantal waarden zijn. De vier waarden zijn:

1.     individuen en hun interactie gaan boven processen en tools;

2.     werkende producten en diensten gaan boven uitgebreide documentatie;

3.     samenwerken met de klant gaat boven contract onderhandeling;

4.     reageren op veranderingen gaat boven het volgen van een plan.

Scrum is het Framework om Agile ontwikkelen te faciliteren. Dit Framework bestaat uit een aantal rollen, een aantal ceremonies en een aantal ´artefacten´. De waarden en principes zijn leidend voor de manier van werken terwijl het Framework de manier van werken ondersteunt.

Werkzame stoffen

De werkzame stoffen in Agile & Scrum zijn Autonomie, Zingeving en Meesterschap. Oude theorieën over wat mensen beweegt zijn vooral gebaseerd op straf en beloning. Dit zijn extrinsieke motivatoren en hebben veel minder effect dan intrinsieke motivatoren. Uiteraard moeten mensen voldoende betaald worden en in een veilige omgeving werken, maar factoren zoals Zelfstandigheid, Meesterschap en Zingeving zijn veel belangrijker in het motiveren en presteren van mensen.

Dit is dan ook de reden dat Agile & Scrum vaak wordt gebruikt bij het chronisch niet tijdig opleveren van resultaat in plaats van het nog beter uitvoeren van Waterval methoden. Dit neemt niet weg dat sommige organisaties nog steeds proberen projectmatig werken nog beter te organiseren met klassieke methodes door er bijvoorbeeld nog meer besturing en controles op zetten.

Wat wordt ontraden is om mengvormen van Agile & Scrum en Waterval methoden te gebruiken omdat dan het risico aanwezig is dat feitelijk een waterval wordt gevolgd, alleen dan in een timebox en met alle documenten die men vroeger ook produceerde.

Mogelijke bijwerkingen

Bekende mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van Agile & Scrum zijn:

 • Teams die stil vallen omdat ze alles gemaakt hebben waar de business om heeft gevraagd en de business nieuwe verdienmodellen moet gaan bedenken.
 • Slaaptekort vanwege het niet willen stoppen met het ontwikkelen.
 • Overgewicht ten gevolge van het eten van afhaalpizza.
 • Mensen die weer energie hebben en met plezier aan het werk gaan.

Aanvullende informatie

Deze bijsluiter werd mogelijk gemaakt door 5ST3PS, specialist in het wendbaar en responsief maken van organisaties en het ontwikkelen van professionals in Lean, Six Sigma, Agile en Scrum.

Verder wordt geadviseerd het gebruik met de Scrum Master of de Agile coach af te stemmen bij de volgende indicaties:

 • Ontwikkelaars die heel erg taakgericht zijn en een hoge mate van aansturing nodig hebben.
 • Ontwikkelaars die heel erg op zichzelf gericht zijn en niet in teams willen samenwerken.
 • Angst in de organisatie die het gevolg is van mensen die in het verleden werden afgerekend op normen die met terugwerkende kracht werden opgelegd of juist helemaal niet bekend waren.
 • Een dominant mensbeeld in de organisatie dat het management van een organisatie als uitgangspunt hanteert, dat werknemers van nature lui zijn en werk zo veel mogelijk willen vermijden.
 • Een modus dat Agile & Scrum staan voor vrijheid blijheid.

Hoe gebruikt U Agile & Scrum?

Agile staat voor iteratief ontwikkelen waarbij er een aantal principes en een aantal waarden zijn. De vier waarden zijn:

1.     individuen en hun interactie gaan boven processen en tools;

2.     werkende producten en diensten gaan boven uitgebreide documentatie;

3.     samenwerken met de klant gaat boven contract onderhandeling;

4.     reageren op veranderingen gaat boven het volgen van een plan.

Scrum is het Framework om Agile ontwikkelen te faciliteren. Dit Framework bestaat uit een aantal rollen, een aantal ceremonies en een aantal ´artefacten´. De waarden en principes zijn leidend voor de manier van werken terwijl het Framework de manier van werken ondersteunt.

Werkzame stoffen

De werkzame stoffen in Agile & Scrum zijn Autonomie, Zingeving en Meesterschap. Oude theorieën over wat mensen beweegt zijn vooral gebaseerd op straf en beloning. Dit zijn extrinsieke motivatoren en hebben veel minder effect dan intrinsieke motivatoren. Uiteraard moeten mensen voldoende betaald worden en in een veilige omgeving werken, maar factoren zoals Zelfstandigheid, Meesterschap en Zingeving zijn veel belangrijker in het motiveren en presteren van mensen.

Dit is dan ook de reden dat Agile & Scrum vaak wordt gebruikt bij het chronisch niet tijdig opleveren van resultaat in plaats van het nog beter uitvoeren van Waterval methoden. Dit neemt niet weg dat sommige organisaties nog steeds proberen projectmatig werken nog beter te organiseren met klassieke methodes door er bijvoorbeeld nog meer besturing en controles op zetten.

Wat wordt ontraden is om mengvormen van Agile & Scrum en Waterval methoden te gebruiken omdat dan het risico aanwezig is dat feitelijk een waterval wordt gevolgd, alleen dan in een timebox en met alle documenten die men vroeger ook produceerde.

Mogelijke bijwerkingen

Bekende mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van Agile & Scrum zijn:

 • Teams die stil vallen omdat ze alles gemaakt hebben waar de business om heeft gevraagd en de business nieuwe verdienmodellen moet gaan bedenken.
 • Slaaptekort vanwege het niet willen stoppen met het ontwikkelen.
 • Overgewicht ten gevolge van het eten van afhaalpizza.
 • Mensen die weer energie hebben en met plezier aan het werk gaan.

Aanvullende informatie

Deze bijsluiter werd mogelijk gemaakt door 5ST3PS, specialist in het wendbaar en responsief maken van organisaties en het ontwikkelen van professionals in Lean, Six Sigma, Agile en Scrum.

Gebruik van Agile & Scrum wordt ontraden bij:

 • Angstaanvallen vanwege het gevoel de controle te verliezen omdat teams zelfstandig aan het werk zijn.
 • Allergie voor transparantie en werken in teams.
 • Verzamelwoede in de vorm van de behoefte heel veel documenten te produceren in ontwikkelprocessen.

Verder wordt geadviseerd het gebruik met de Scrum Master of de Agile coach af te stemmen bij de volgende indicaties:

 • Ontwikkelaars die heel erg taakgericht zijn en een hoge mate van aansturing nodig hebben.
 • Ontwikkelaars die heel erg op zichzelf gericht zijn en niet in teams willen samenwerken.
 • Angst in de organisatie die het gevolg is van mensen die in het verleden werden afgerekend op normen die met terugwerkende kracht werden opgelegd of juist helemaal niet bekend waren.
 • Een dominant mensbeeld in de organisatie dat het management van een organisatie als uitgangspunt hanteert, dat werknemers van nature lui zijn en werk zo veel mogelijk willen vermijden.
 • Een modus dat Agile & Scrum staan voor vrijheid blijheid.

Hoe gebruikt U Agile & Scrum?

Agile staat voor iteratief ontwikkelen waarbij er een aantal principes en een aantal waarden zijn. De vier waarden zijn:

1.     individuen en hun interactie gaan boven processen en tools;

2.     werkende producten en diensten gaan boven uitgebreide documentatie;

3.     samenwerken met de klant gaat boven contract onderhandeling;

4.     reageren op veranderingen gaat boven het volgen van een plan.

Scrum is het Framework om Agile ontwikkelen te faciliteren. Dit Framework bestaat uit een aantal rollen, een aantal ceremonies en een aantal ´artefacten´. De waarden en principes zijn leidend voor de manier van werken terwijl het Framework de manier van werken ondersteunt.

Werkzame stoffen

De werkzame stoffen in Agile & Scrum zijn Autonomie, Zingeving en Meesterschap. Oude theorieën over wat mensen beweegt zijn vooral gebaseerd op straf en beloning. Dit zijn extrinsieke motivatoren en hebben veel minder effect dan intrinsieke motivatoren. Uiteraard moeten mensen voldoende betaald worden en in een veilige omgeving werken, maar factoren zoals Zelfstandigheid, Meesterschap en Zingeving zijn veel belangrijker in het motiveren en presteren van mensen.

Dit is dan ook de reden dat Agile & Scrum vaak wordt gebruikt bij het chronisch niet tijdig opleveren van resultaat in plaats van het nog beter uitvoeren van Waterval methoden. Dit neemt niet weg dat sommige organisaties nog steeds proberen projectmatig werken nog beter te organiseren met klassieke methodes door er bijvoorbeeld nog meer besturing en controles op zetten.

Wat wordt ontraden is om mengvormen van Agile & Scrum en Waterval methoden te gebruiken omdat dan het risico aanwezig is dat feitelijk een waterval wordt gevolgd, alleen dan in een timebox en met alle documenten die men vroeger ook produceerde.

Mogelijke bijwerkingen

Bekende mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van Agile & Scrum zijn:

 • Teams die stil vallen omdat ze alles gemaakt hebben waar de business om heeft gevraagd en de business nieuwe verdienmodellen moet gaan bedenken.
 • Slaaptekort vanwege het niet willen stoppen met het ontwikkelen.
 • Overgewicht ten gevolge van het eten van afhaalpizza.
 • Mensen die weer energie hebben en met plezier aan het werk gaan.

Aanvullende informatie

Deze bijsluiter werd mogelijk gemaakt door 5ST3PS, specialist in het wendbaar en responsief maken van organisaties en het ontwikkelen van professionals in Lean, Six Sigma, Agile en Scrum.

Andere mogelijke toepassingen van Agile & Scrum zijn:

 • Gebruiken als interventie methode om de organisatie meer flexibel te maken.
 • Gebruiken als organisatie om meer responsief en adaptief te worden door de kernvaardigheden hiervoor met Agile & Scrum te ontwikkelen.
 • Gebruiken om vastgeroeste patronen in organisaties los te wrikken.
 • Binden van jonge talenten door het geven van voldoende uitdaging en verantwoordelijk met Agile & Scrum waardoor de kans minder groot is dat ze op zoek gaan naar een andere uitdaging.

Wanneer mag je Agile & Scrum niet gebruiken of wordt het gebruik ontraden?

Gebruik van Agile & Scrum wordt ontraden bij:

 • Angstaanvallen vanwege het gevoel de controle te verliezen omdat teams zelfstandig aan het werk zijn.
 • Allergie voor transparantie en werken in teams.
 • Verzamelwoede in de vorm van de behoefte heel veel documenten te produceren in ontwikkelprocessen.

Verder wordt geadviseerd het gebruik met de Scrum Master of de Agile coach af te stemmen bij de volgende indicaties:

 • Ontwikkelaars die heel erg taakgericht zijn en een hoge mate van aansturing nodig hebben.
 • Ontwikkelaars die heel erg op zichzelf gericht zijn en niet in teams willen samenwerken.
 • Angst in de organisatie die het gevolg is van mensen die in het verleden werden afgerekend op normen die met terugwerkende kracht werden opgelegd of juist helemaal niet bekend waren.
 • Een dominant mensbeeld in de organisatie dat het management van een organisatie als uitgangspunt hanteert, dat werknemers van nature lui zijn en werk zo veel mogelijk willen vermijden.
 • Een modus dat Agile & Scrum staan voor vrijheid blijheid.

Hoe gebruikt U Agile & Scrum?

Agile staat voor iteratief ontwikkelen waarbij er een aantal principes en een aantal waarden zijn. De vier waarden zijn:

1.     individuen en hun interactie gaan boven processen en tools;

2.     werkende producten en diensten gaan boven uitgebreide documentatie;

3.     samenwerken met de klant gaat boven contract onderhandeling;

4.     reageren op veranderingen gaat boven het volgen van een plan.

Scrum is het Framework om Agile ontwikkelen te faciliteren. Dit Framework bestaat uit een aantal rollen, een aantal ceremonies en een aantal ´artefacten´. De waarden en principes zijn leidend voor de manier van werken terwijl het Framework de manier van werken ondersteunt.

Werkzame stoffen

De werkzame stoffen in Agile & Scrum zijn Autonomie, Zingeving en Meesterschap. Oude theorieën over wat mensen beweegt zijn vooral gebaseerd op straf en beloning. Dit zijn extrinsieke motivatoren en hebben veel minder effect dan intrinsieke motivatoren. Uiteraard moeten mensen voldoende betaald worden en in een veilige omgeving werken, maar factoren zoals Zelfstandigheid, Meesterschap en Zingeving zijn veel belangrijker in het motiveren en presteren van mensen.

Dit is dan ook de reden dat Agile & Scrum vaak wordt gebruikt bij het chronisch niet tijdig opleveren van resultaat in plaats van het nog beter uitvoeren van Waterval methoden. Dit neemt niet weg dat sommige organisaties nog steeds proberen projectmatig werken nog beter te organiseren met klassieke methodes door er bijvoorbeeld nog meer besturing en controles op zetten.

Wat wordt ontraden is om mengvormen van Agile & Scrum en Waterval methoden te gebruiken omdat dan het risico aanwezig is dat feitelijk een waterval wordt gevolgd, alleen dan in een timebox en met alle documenten die men vroeger ook produceerde.

Mogelijke bijwerkingen

Bekende mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van Agile & Scrum zijn:

 • Teams die stil vallen omdat ze alles gemaakt hebben waar de business om heeft gevraagd en de business nieuwe verdienmodellen moet gaan bedenken.
 • Slaaptekort vanwege het niet willen stoppen met het ontwikkelen.
 • Overgewicht ten gevolge van het eten van afhaalpizza.
 • Mensen die weer energie hebben en met plezier aan het werk gaan.

Aanvullende informatie

Deze bijsluiter werd mogelijk gemaakt door 5ST3PS, specialist in het wendbaar en responsief maken van organisaties en het ontwikkelen van professionals in Lean, Six Sigma, Agile en Scrum.

Andere mogelijke toepassingen van Agile & Scrum zijn:

 • Gebruiken als interventie methode om de organisatie meer flexibel te maken.
 • Gebruiken als organisatie om meer responsief en adaptief te worden door de kernvaardigheden hiervoor met Agile & Scrum te ontwikkelen.
 • Gebruiken om vastgeroeste patronen in organisaties los te wrikken.
 • Binden van jonge talenten door het geven van voldoende uitdaging en verantwoordelijk met Agile & Scrum waardoor de kans minder groot is dat ze op zoek gaan naar een andere uitdaging.

Wanneer mag je Agile & Scrum niet gebruiken of wordt het gebruik ontraden?

Gebruik van Agile & Scrum wordt ontraden bij:

 • Angstaanvallen vanwege het gevoel de controle te verliezen omdat teams zelfstandig aan het werk zijn.
 • Allergie voor transparantie en werken in teams.
 • Verzamelwoede in de vorm van de behoefte heel veel documenten te produceren in ontwikkelprocessen.

Verder wordt geadviseerd het gebruik met de Scrum Master of de Agile coach af te stemmen bij de volgende indicaties:

 • Ontwikkelaars die heel erg taakgericht zijn en een hoge mate van aansturing nodig hebben.
 • Ontwikkelaars die heel erg op zichzelf gericht zijn en niet in teams willen samenwerken.
 • Angst in de organisatie die het gevolg is van mensen die in het verleden werden afgerekend op normen die met terugwerkende kracht werden opgelegd of juist helemaal niet bekend waren.
 • Een dominant mensbeeld in de organisatie dat het management van een organisatie als uitgangspunt hanteert, dat werknemers van nature lui zijn en werk zo veel mogelijk willen vermijden.
 • Een modus dat Agile & Scrum staan voor vrijheid blijheid.

Hoe gebruikt U Agile & Scrum?

Agile staat voor iteratief ontwikkelen waarbij er een aantal principes en een aantal waarden zijn. De vier waarden zijn:

1.     individuen en hun interactie gaan boven processen en tools;

2.     werkende producten en diensten gaan boven uitgebreide documentatie;

3.     samenwerken met de klant gaat boven contract onderhandeling;

4.     reageren op veranderingen gaat boven het volgen van een plan.

Scrum is het Framework om Agile ontwikkelen te faciliteren. Dit Framework bestaat uit een aantal rollen, een aantal ceremonies en een aantal ´artefacten´. De waarden en principes zijn leidend voor de manier van werken terwijl het Framework de manier van werken ondersteunt.

Werkzame stoffen

De werkzame stoffen in Agile & Scrum zijn Autonomie, Zingeving en Meesterschap. Oude theorieën over wat mensen beweegt zijn vooral gebaseerd op straf en beloning. Dit zijn extrinsieke motivatoren en hebben veel minder effect dan intrinsieke motivatoren. Uiteraard moeten mensen voldoende betaald worden en in een veilige omgeving werken, maar factoren zoals Zelfstandigheid, Meesterschap en Zingeving zijn veel belangrijker in het motiveren en presteren van mensen.

Dit is dan ook de reden dat Agile & Scrum vaak wordt gebruikt bij het chronisch niet tijdig opleveren van resultaat in plaats van het nog beter uitvoeren van Waterval methoden. Dit neemt niet weg dat sommige organisaties nog steeds proberen projectmatig werken nog beter te organiseren met klassieke methodes door er bijvoorbeeld nog meer besturing en controles op zetten.

Wat wordt ontraden is om mengvormen van Agile & Scrum en Waterval methoden te gebruiken omdat dan het risico aanwezig is dat feitelijk een waterval wordt gevolgd, alleen dan in een timebox en met alle documenten die men vroeger ook produceerde.

Mogelijke bijwerkingen

Bekende mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van Agile & Scrum zijn:

 • Teams die stil vallen omdat ze alles gemaakt hebben waar de business om heeft gevraagd en de business nieuwe verdienmodellen moet gaan bedenken.
 • Slaaptekort vanwege het niet willen stoppen met het ontwikkelen.
 • Overgewicht ten gevolge van het eten van afhaalpizza.
 • Mensen die weer energie hebben en met plezier aan het werk gaan.

Aanvullende informatie

Deze bijsluiter werd mogelijk gemaakt door 5ST3PS, specialist in het wendbaar en responsief maken van organisaties en het ontwikkelen van professionals in Lean, Six Sigma, Agile en Scrum.

6.     Aanvullende informatie.

Waarvoor wordt Agile & Scrum gebruikt?

Agile & Scrum worden gebruikt bij het chronisch niet tijdig opleveren van resultaat. Door Agile & Scrum te gebruiken nemen de projectmatige leveringen toe. Verder is bij een juist gebruik van Agile & Scrum in combinatie met een verandering van managementstijl meer creativiteit en innovatiekracht in de organisatie te verwachten.

Andere mogelijke toepassingen van Agile & Scrum zijn:

 • Gebruiken als interventie methode om de organisatie meer flexibel te maken.
 • Gebruiken als organisatie om meer responsief en adaptief te worden door de kernvaardigheden hiervoor met Agile & Scrum te ontwikkelen.
 • Gebruiken om vastgeroeste patronen in organisaties los te wrikken.
 • Binden van jonge talenten door het geven van voldoende uitdaging en verantwoordelijk met Agile & Scrum waardoor de kans minder groot is dat ze op zoek gaan naar een andere uitdaging.

Wanneer mag je Agile & Scrum niet gebruiken of wordt het gebruik ontraden?

Gebruik van Agile & Scrum wordt ontraden bij:

 • Angstaanvallen vanwege het gevoel de controle te verliezen omdat teams zelfstandig aan het werk zijn.
 • Allergie voor transparantie en werken in teams.
 • Verzamelwoede in de vorm van de behoefte heel veel documenten te produceren in ontwikkelprocessen.

Verder wordt geadviseerd het gebruik met de Scrum Master of de Agile coach af te stemmen bij de volgende indicaties:

 • Ontwikkelaars die heel erg taakgericht zijn en een hoge mate van aansturing nodig hebben.
 • Ontwikkelaars die heel erg op zichzelf gericht zijn en niet in teams willen samenwerken.
 • Angst in de organisatie die het gevolg is van mensen die in het verleden werden afgerekend op normen die met terugwerkende kracht werden opgelegd of juist helemaal niet bekend waren.
 • Een dominant mensbeeld in de organisatie dat het management van een organisatie als uitgangspunt hanteert, dat werknemers van nature lui zijn en werk zo veel mogelijk willen vermijden.
 • Een modus dat Agile & Scrum staan voor vrijheid blijheid.

Hoe gebruikt U Agile & Scrum?

Agile staat voor iteratief ontwikkelen waarbij er een aantal principes en een aantal waarden zijn. De vier waarden zijn:

1.     individuen en hun interactie gaan boven processen en tools;

2.     werkende producten en diensten gaan boven uitgebreide documentatie;

3.     samenwerken met de klant gaat boven contract onderhandeling;

4.     reageren op veranderingen gaat boven het volgen van een plan.

Scrum is het Framework om Agile ontwikkelen te faciliteren. Dit Framework bestaat uit een aantal rollen, een aantal ceremonies en een aantal ´artefacten´. De waarden en principes zijn leidend voor de manier van werken terwijl het Framework de manier van werken ondersteunt.

Werkzame stoffen

De werkzame stoffen in Agile & Scrum zijn Autonomie, Zingeving en Meesterschap. Oude theorieën over wat mensen beweegt zijn vooral gebaseerd op straf en beloning. Dit zijn extrinsieke motivatoren en hebben veel minder effect dan intrinsieke motivatoren. Uiteraard moeten mensen voldoende betaald worden en in een veilige omgeving werken, maar factoren zoals Zelfstandigheid, Meesterschap en Zingeving zijn veel belangrijker in het motiveren en presteren van mensen.

Dit is dan ook de reden dat Agile & Scrum vaak wordt gebruikt bij het chronisch niet tijdig opleveren van resultaat in plaats van het nog beter uitvoeren van Waterval methoden. Dit neemt niet weg dat sommige organisaties nog steeds proberen projectmatig werken nog beter te organiseren met klassieke methodes door er bijvoorbeeld nog meer besturing en controles op zetten.

Wat wordt ontraden is om mengvormen van Agile & Scrum en Waterval methoden te gebruiken omdat dan het risico aanwezig is dat feitelijk een waterval wordt gevolgd, alleen dan in een timebox en met alle documenten die men vroeger ook produceerde.

Mogelijke bijwerkingen

Bekende mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van Agile & Scrum zijn:

 • Teams die stil vallen omdat ze alles gemaakt hebben waar de business om heeft gevraagd en de business nieuwe verdienmodellen moet gaan bedenken.
 • Slaaptekort vanwege het niet willen stoppen met het ontwikkelen.
 • Overgewicht ten gevolge van het eten van afhaalpizza.
 • Mensen die weer energie hebben en met plezier aan het werk gaan.

Aanvullende informatie

Deze bijsluiter werd mogelijk gemaakt door 5ST3PS, specialist in het wendbaar en responsief maken van organisaties en het ontwikkelen van professionals in Lean, Six Sigma, Agile en Scrum.

Laat een reactie achter

Lees het volledige paper

Na het invullen van het formulier ontvang je de control chart in jouw mailbox!

Een Lean Six Sigma Black Belt van 5ST3PS kan u benaderen per mail/telefoon om u te ondersteunen in de oriëntatie.

Lees het volledige paper

Na het invullen van het formulier ontvang je de Modellen voor Agile werken in jouw mailbox!

Een Lean Six Sigma Black Belt van 5ST3PS kan u benaderen per mail/telefoon om u te ondersteunen in de oriëntatie.

Lees het volledige paper

Na het invullen van het formulier ontvang je de research paper “Six Sigma for service processes” in jouw mailbox!

Een Lean Six Sigma Black Belt van 5ST3PS kan u benaderen per mail/telefoon om u te ondersteunen in de oriëntatie.

Lees het volledige paper

Na het invullen van het formulier ontvang je de research paper “Key ingredients for the effective implementation of Six Sigma program” in jouw mailbox!

Een Lean Six Sigma Black Belt van 5ST3PS kan u benaderen per mail/telefoon om u te ondersteunen in de oriëntatie.

Lees het volledige paper

Na het invullen van het formulier ontvang je de white paper “Bijsluiter voor het werken met Agile” in jouw mailbox!

Een Lean Six Sigma Black Belt van 5ST3PS kan u benaderen per mail/telefoon om u te ondersteunen in de oriëntatie.

Lees het volledige paper

Na het invullen van het formulier ontvang je de white paper “Hoe faciliteer je online sessies voor Lean?” in jouw mailbox!

Een Lean Six Sigma Black Belt van 5ST3PS kan u benaderen per mail/telefoon om u te ondersteunen in de oriëntatie.

Lees het volledige paper

Na het invullen van het formulier ontvang je de white paper “Critical chain toegepast in de gezondheidszorg” in jouw mailbox!

Een Lean Six Sigma Black Belt van 5ST3PS kan u benaderen per mail/telefoon om u te ondersteunen in de oriëntatie.

Lees het volledige paper

Na het invullen van het formulier ontvang je de white paper “Best practices voor thuis werken” in jouw mailbox!

Een Lean Six Sigma Black Belt van 5ST3PS kan u benaderen per mail/telefoon om u te ondersteunen in de oriëntatie.

Lees het volledige paper

Na het invullen van het formulier ontvang je de white paper “Wat we kunnen leren van top Lean Six Sigma managers” in jouw mailbox!

Een Lean Six Sigma Black Belt van 5ST3PS kan u benaderen per mail/telefoon om u te ondersteunen in de oriëntatie.