Search
Close this search box.

7 Misverstanden over Lean en Six Sigma

7 misverstanden over Lean en Six Sigma

Zowel Lean als Six Sigma gaan over het proces en zowel in Lean als Six Sigma zit statistiek oftewel data om een uitspraak te doen over de procesprestatie en data om grondoorzaken mee te achterhalen. Om op een rijtje te zetten:

– Control charts worden zowel in Lean als in Six Sigma gebruikt voor antwoord op de vraag of het proces beheerst is.

– Om te bepalen of ons proces voldoet aan de specificaties gebruiken we in Lean een Histogram en in Six Sigma een Capability Analysis. De overeenkomst zit erin dat beiden naar de huidige proces performance kijken en het verschil zit erin dat in de Capability Analysis we ook kijken naar de verwachte proces performance.

– Om grondoorzaken te achterhalen, gebruiken we in Lean statistische methoden zoals een eenvoudige regressie in een scatter plot, stratificatie factoren en Pareto’s.

– In Six Sigma gebruiken we meervoudige regressies, hebben we ook nog hypothesetesten en kijken we meer naar de voorspellende statistiek in plaats van de beschrijvende statistiek.

– In Lean gebruiken we meer kengetallen over onze huidige operationele performance zoals OEE om daarmee uitspraken over ons proces te doen en waar nodig bij te sturen.

2. Lean gaat over het weghalen van waste. Deels waar. 

Hoewel veel Lean consultants gewapend met een rode stift door organisaties trekken om waste te identificeren en weg te halen en cursussen organiseren zodat de werkvloer zelf bewust is van de waste om zich heen, gaat Lean veel verder dan alleen de tools. Lean is een zowel een methode als een filosofie met daarin het besef dat de Gemba de waarde toevoegt en dat wat we doen erop gericht is de Gemba te faciliteren hun werk te doen wetende dat er een betere manier is om ons werk te doen, maar dat we die nog niet kennen. Door de data leren we die betere manier kennen omdat zonder data onze organisatie een speeltuin wordt van ‘goede ideeën’ en proefballonnetjes.

3.Lean is werkvloer en Six Sigma is voor de specialisten. Niet waar.

Eén van de vereisten van Lean is dat deze manier van werken in de hele organisatie gedragen is en dat de hele organisatie hier ook naar werkt en dat de basis voor de besturing de dagelijkse operationele data zijn. Six Sigma is het besef dat wat we doen data gedreven is en iedereen in de organisatie moet een basis begrip hebben van data en statistiek om daarmee zelf problemen te onderkennen in de data voordat ze een probleem worden op de werkvloer. In Lean zijn de zeven quality management tools die ondersteunend zijn aan de werkvloer ook grotendeels kwantitatief gedreven zoals de control chart, het histogram, de stratificatie factoren en de Pareto.

4. Problemen oplossen is voor de specialisten, bijvoorbeeld Green Belts of Black Belts. Niet waar. 

Op het moment dat je het oplossen van problemen delegeert naar de specialisten, dan kun je nooit de werkvloer empoweren om zelf te leren van hun proces en de betere manier te vinden.

5.Lean gaat over kleine veranderingen en Six Sigma over grote veranderingen. Deels waar.

 Ook in Lean organisaties zul je naast incrementele veranderingen (Kaizen) ook grote veranderingen moeten doorvoeren (Kaikaku). En in Six Sigma organisaties zal op dagbasis naar de data gekeken moeten worden om te anticiperen op veranderingen in het proces. Elk proces zal in de loop der tijd gaan opschuiven en door inzicht in de data wil je anticiperen zodat je aan de specificaties blijft voldoen en de variantie beheerst.

6. In Lean gebruik je vooral beschrijvende statistiek en in Six Sigma gebruik je vooral voorspellende statistiek. Waar. 

In Lean zijn veel data en tools zoals de control chart, het histogram, kengetallen zoals OEE. Door deze te correleren aan het proces en het visuele management en de terugkoppeling in de dagstarts, kunnen ontwikkelingen worden gecorreleerd en daarop worden bijgestuurd. In Six Sigma werk je met voorspellende statistiek waarbij je eigenlijk de huidige procesprestatie beschouwt als sample voor het gehele proces en daardoor minder hoeft te reageren op gebeurtenissen die in de tijd normaal zijn en je juist gaat focussen op wat wel relevant is.

7. Lean gaat over de uitvoer (operationele processen) Niet waar. 

Hoewel het weghalen van waste in operationele processen zeker in het begin veel oplevert (ik vergelijk het met schudden aan een fruitboom) moet je niet verbaasd zijn dat de grote besparingen te vinden zijn in de processen om de Gemba heen. Denk aan de impact van besluitvormende processen, ondersteunende processen die een eigen leven gaan leiden et cetera. Dus Lean is geen kwestie van een stukje van de organisatie het is de hele organisatie. Hetzelfde geldt voor Six Sigma. Klanten ervaren niet de gemiddelde procesprestatie maar de variantie in de procesprestatie. Dus de gehele organisatie moet zich niet alleen bewust zijn van de variantie in de procesprestatie maar ook weten hoe die te beheersen en hoe die verder te verkleinen wetende dat alle processen impact hebben op elkaar en je niet kunt beperken tot 1 stukje te optimaliseren.Meer weten?Neem eens een kijkje bij onze Lean opleidingen of in onze kennisdatabank.

Latest Post

At 5ST3PS we have one foot in science and one foot in practice. This enables us to combine the knowledge of both worlds and use it in our courses. On this page we share some papers to share our scientific knowledge.

Voor meer informatie lees meer in onze kennisbank

Brochure downloaden

Brochure downloaden