Dank je voor jouw interesse in de 50 templates. Om misbruik te voorkomen vragen we je nog jouw naam, email en telefoonnummer te geven zodat je vervolgens de file krijgt met 50 templates voor Lean en Six Sigma. We gebruiken jouw gegevens niet om je te spammen. Omdat je geïnteresseerd bent in de templates sturen we je elke week een best practice om zelf toe te passen. We willen dat je door ons gratis aanbod ambassadeur maken van 5ST3PS, de Beste Opleider van Nederland voor Lean Six Sigma 2017, 2018, 2019 en 2021.

Thank you for your interest in the 50 templates. To prevent abuse, we ask you to provide your name, email and telephone number so that you will receive the file with 50 templates for Lean and Six Sigma. We do not use your information to spam you. Because you are interested in the templates, we send you a best practice every week to apply yourself. We want to make you an ambassador of 5ST3PS, the Best Trainings Agency in the Netherlands for Lean Six Sigma 2017, 2018, 2019 and 2021 through our free offer.

Voorwaarden

Bij 5ST3PS stellen we graag onze kennis ter beschikking. In onze opleidingen zitten honderden tools, templates en vaardigheden om je te helpen het werk makkelijker, beter, sneller en goedkoper te maken. De templates worden gratis ter beschikbaar gesteld door 5ST3PS Lean Six Sigma om het gebruik van Lean Six Sigma te bevorderen. Het gebruik is echter voor persoonlijke doeleinden en de templates mogen niet commercieel gebruikt worden of in bewerkte vorm zonder bronvermelding. Hierop zijn de regels van copyright en auteursrechten en dergelijke van toepassing. We hebben hier veel werk in zitten en kopiëren zonder bronvermelding in al dan niet bewerkte vorm is niet de bedoeling. We vragen je hiermee akkoord je gaan en als je jouw gegevens invult, krijg je niet alleen de 50 Templates gratis, maar ook wekelijks uitleg hoe je de templates kunt gebruiken.

Conditions

At 5ST3PS we are happy to make our knowledge available. Our courses contain hundreds of tools, templates and skills to help you make work easier, better, faster and cheaper. The templates are made available free of charge by 5ST3PS Lean Six Sigma to promote the use of Lean Six Sigma. However, the use is for personal purposes and the templates may not be used commercially and it is not allowed to use the templates in an edited form without acknowledgment of the source. The rules of copyright and authoring rights are applicable. We have a lot of work involved in this and copying without acknowledging the source in edited or unedited form is not the intention. We ask you to agree to this and if you fill in your details, you will not only receive the 50 Templates for free, but also weekly explanations on how to use the templates.

Vul onderstaand formulier in